Vanhassa vara parempi

Kolumniarkisto,Kolumnit

Lounais-Lappi

Pohjois- ja Itä-Suomessa Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla on suuri merkitys. Sen vuoksi ei ole aivan yhdentekevää, miten Metsähallituslakia tullaan uudistamaan kokoomuslaisen ministeri Koskisen johdolla. Uudistuksen suurin muutos on yhtiöittää Metsähallituksen metsätaloustoiminta osakeyhtiöksi.

Asiassa on yritetty piiloutua EU:n selän taakse, perustelemalla muutostarvetta EU:n kilpailusäännösten vaateilla. Asian lähempi tarkastelu on osoittanut perustelun vääräksi.

Pelkona on, että Metsähallituksen yhtiöittäminen johtaa hakkuuoikeuksien huutokauppaan ja valtion kontrollin heikkenemiseen metsäomaisuudesta. Hallituksessa valmistelussa olevan lakiuudistuksen on toteutettava hallitusohjelman ja ministerivaliokunnan linjausta siitä, että uudistus ei saa johtaa Metsähallituksen toimintojen pilkkoutumiseen siten, että liiketoiminta eriytetään julkisesta toiminnasta kuten luonnonpuistojen ja retkeilyalueiden hoidosta.

Metsäomaisuuden on palveltava sekä luonnon monimuotoisuutta metsänhoidossa että kaikille suomalaisille tärkeiden luonto ja virkistysarvojen säilyttämistä. Näiden periaatteiden on sisällyttävä metsien käyttöön eikä valtion metsiä saa altistaa lyhyen tähtäimen voiton maksimointiin. Jos suunnitelmat yhtiöittämisestä toteutuvat, niin osakeyhtiöitä koskeva osakeyhtiölaki on yksiselitteinen: osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Yhtiöittämisessä on aina riski, että vaikka osakeyhtiö olisi aluksi 100 % valtion omistama, niin siitä on pelottavan lyhyt askel yksityisten tahojen enemmistöön, jolloin kansallisomaisuuden myyminen käy liian vaivattomasti.

Huolta aiheuttaa myös se, etteivät lainvalmistelijat ole olleet valmiita kirjaamaan lakiin Metsähallituksen yhteiskunnallisia velvoitteita. Metsähallituksella on tällä hetkellä useita lakisääteisiä yhteiskunnallisia velvoitteita kuten luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö, monimuotoisuus ja suojelu, virkistyskäyttö sekä erittäin tärkeä työllisyyden edistämisen vaatimus. Metsähallituksen metsätaloustoiminta toimii epäilemättä kilpailluilla markkinoilla, mutta se ei voi toimia puhtaasti liiketaloudellisin perustein irti velvoitteistaan kuten muut tavanomaiset yhtiöt toimivat.

Oma kysymyksensä on, mitä tapahtuu kuin velvoitteet ovat ristiriidassa osakeyhtiönä toimivan Metsätalous Oy:n intressien ja kovien tulostavoitteiden kanssa? Virkistykseen ja suojeluun tarkoitetut alueet ovat sirpaleisesti sijoittuneet metsätalouteen tarkoitettujen alueiden kanssa. Pohjoisessa maankäyttöön vaikuttavat myös matkailu, kaivosteollisuus ja porotalous. Metsähallitus toimii tällä hetkellä hyvin ja toimivassa vuoropuhelussa eri osapuolten kanssa. On kummallista, että meillä suunnitellaan toimivan rakenteen romuttamista pelkästään ideologisin perustein.

Valmisteluprosessi on jättänyt liian monta tärkeää kysymystä auki eikä maa- ja metsätalousministeriö ole pystynyt vastauksillaan tilkitsemään ihmisten huolta. Vanhan sananlaskun sanoin: vanhassa vara parempi, ja niin on tässäkin tapauksessa. Toivon, että Metsähallituslain uudistamisessa otettaisiin aikalisä.

 

 

Johanna Ojala-Niemelä

kansanedustaja (sd.)