Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 (18.3.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Äänestysaktiivisuus on Suomessa hiipunut jo useiden vuosikymmenten ajan, ja moni meistä pohtiikin, mistä ratkaisu tähän alhaiseen äänestysprosenttiin. Kysyisinkin ministeriön kantaa: voitaisiinko listavaalin käyttöönottoa harkita henkilövaalin vaihtoehtona, kun vaalilainsäädäntöä uudistetaan, esimerkiksi europarlamenttivaaleissa ja miksei eduskuntavaaleissakin? Näkisin, että tämä listavaaliin siirtyminen mullistaisi kyllä ehdokasasettelun ja muuttaisi myös äänestyskäyttäytymistä, ja uskoisin, että sillä olisi myös positiivinen vaikutus tähän äänestysaktiivisuuden lisääntymiseen. Tällä hetkellähän ongelman taustalla ovat muun muassa nämä valtavat kampanjakulut, kun koko valtakunta on yhtä vaalipiiriä, samoin kuin se, että henkilö nousee enemmän esille kuin nämä poliittisten puolueitten erot monesti, että meillä on tässä suhteessa myös petrattavaa. Toinen vaihtoehto olisi tietenkin tämä Ruotsin kaltainen puoliavoimeen listavaaliin siirtyminen. Onko tätä harkittu ministeriön taholla?