Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 (18.3.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Kuten edellä kerroin, äänestysaktiivisuus on hiipunut ja kaikki keinot on selvitettävä. Tulen itse Lapista, ja siellä Ruotsissa Norbottenin kunnassa on puoliavoin listavaali, jossa on sekä pitkä lista että myös sen ohi voidaan äänestää henkilöä, ja näen kyllä tämän, että tässä olisi varteenotettavaa mallia myös meille, jos näitä äänestysprosentteja saadaan sillä nostettua.

Mutta sitten tähän keskustan huoleen näistä isoista kaupungeista. Itse tulen Rovaniemeltä, joka on pinta-alaltaan Euroopan laajin kunta. Meillä on perustettu aluelautakunnat joka ilmansuuntaan. Meillä on 60 kylää tämän kunnan alueella, ja nämä aluelautakunnat hoitavat näitä asioita omilla alueillaan. Enkä kyllä näe, että tässä on demokratia millään lailla kaventunut, päinvastoin parantunut, kun nytten puhutaan tästä päätöksellisestä, edustuksellisesta demokratiasta.