Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta (2.4.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Kuten olemme kuulleet tässä edellä, lautamiesten määrää vähennetään kolmesta kahteen normaalissa kokoonpanossa, ja tästä on syntymässä 700 000 euron säästö. Puollan kyllä lautamiesten paikkaa myös tulevaisuudessa tässä järjestelmässä. Heillä on paikallistuntemusta, ja se ehkäisee sitä, ettei käytetä mielivaltaa päätöksenteossa, vaan tuomari käy perusteelliset keskustelut lautamiesten kanssa ennen kuin tämä tuomioistuimen ratkaisu syntyy. Lautamiehillä on tehtävä myös tiedonvälittäjänä, se on kylläkin nykyisin vähän ohentunut, koska media myös seuraa nykyisin näitä istuntoja aika tarkkaan. Mutta ylipäänsä tuomioiden hyväksyttävyys on kansalaisten silmissä korkeampi, kun myös maallikkotuomareita osallistuu tähän toimintaan.

Tätä lautamiesten ikärajan korottamista pidän hyvänä asiana. Tuleva oikeusturvaohjelma lähtee siitä, että lautamiesten määrää edelleen tulevaisuudessa vähennettäisiin. Omalla kohdallani tässä kyllä kulkee raja, ja se on minusta halpa hinta siitä, että kansalaiset uskovat tuomioistuinlaitoksen toimintaan.