Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015—2018 (8.4.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Varmuuden vakuudeksi vielä. Ylelle 12.3. annettu haastattelu: “Sipilä: Säästötarve on jopa kahdeksan miljardia.” Ja kysymys kuuluu, että mikä ihmeen 3 miljardia. Luku on hallituksen itse itselleen asettama tavoite. Ja kun te olette tässä keskustelussa jo veronkorotukset taklannut ulos, niin eihän tässä muuta jää kuin menoleikkaukset. Ja täytyy sanoa, että kauaksi on Maalaisliitto juuriltaan eksynyt. Alkio puhui köyhän asiasta, Kiviniemi pelkästä asiasta ja Sipilä pelkästään rikkaiden asiasta.