Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen perhepolitiikka ja lapsilisien leikkaaminen (10.4.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Ensin täytyy edustaja Kerolalle sanoa, että minusta on kohtuullisen suuri epäluottamuslause myös OKM:n virkamiehiä kohtaan se, että te olette hirttäytyneet näissä laskelmissa Kuntaliiton laskelmiin mutta ette anna arvoa sille, että OKM:ssä on laskettu, että kustannukset vuositasolla ovat enintään 15 miljoonaa euroa tämän oppivelvollisuusiän pidentämisen osalta. Korkeampia kustannuksia esittävissä laskelmissa ratkaisevan eron tuottavat koulutustarjonta, oppimateriaali, matkat ja majoitus.

Mutta sitten tästä illan teemasta eli lapsilisistä. Se on kivenä kengässä, mutta SDP esitti, että sitä tasoa olisi korotettu ja ne olisi asetettu verolle. Itse olisin pitänyt tätä mallia oikeudenmukaisempana, koska totta on, että hyvin toimeentulevilla ja rikkailla nämä menevät lapsilisätileille mutta sitten huonommin toimeentulevilla ja köyhillä ne menevät vaippoihin, ruokaan, vaatteisiin, harrastuksiin, kaikkeen muuhun tämäntasoiseen.

Mutta sitten on ihan lopuksi sanottava kyllä vielä (Puhemies koputtaa) edustajille Jurva, Mäntylä ja Lohela: (Puhemies: No niin, sitten kyllä aika loppui!) puhukaa vain omasta puolestanne, kun puhutte tästä vieraantumisesta… [Puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle.]