Vappupuhe 2014

Puheet

Vappupuhe 2014

Tornio, Victorian tori klo 12

 

Hyvät kuulijat, juhlan osanottajat!

Bästa första maj-firare! Kamrater!

 

On jälleen kevät ja työväenjuhlan aika. On aika karistaa talven pölyt yltä ja suunnata katse kasvukauteen, elämään puhkeavaan luontoon, aurinkoon ja uusiin ajatuksiin!

Voi hyvällä syyllä sanoa, että tänä kevään ilmassa on muutoksen tuulia. Kolmen viikon kuluttua on eurovaalit ja ensi viikolla SDP:n puoluekokous. Hallituskokoonpano tulee kesällä joka tapauksessa vaihtumaan kun saamme uuden pääministerin. SDP tulee myös uudistumaan.

Toukokuussa SDP:n puoluekokouksesta käynnistyy mittava Vasemmiston tulevaisuus -hankekokonaisuus, jonka tavoite on palauttaa SDP suomalaisen politiikan ajatusjohtajaksi. Työväenaate tarvitsee päivittämistä ja kirkastamista. Niin työ, työntekijät ja yhteiskuntakin on muuttunut niistä ajoista kun taistelimme nyt perusasioilta tuntuvien uudistusten kuten äitiysloman, päivähoidon, peruskoulun, kansaneläkelain tai työkyvyttömyyslain sekä monen muun puolesta.

Nyt haasteena ovat pätkätyöt, työttömyys, nollatuntisopimukset, eriarvoistuminen ja korkeisiin asumus- ja elinkustannuksiin nähden riittämätön palkka. Myös kansainvälisiin suhteisiin, Eurooppalaiseenn sosialidemokraattiseen yhteistyöhön, globaaleihin työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristökysymyksiin tulee panostaa aikaisempaa enemmän. Emme elä Impivaarassa toisin kuin joissakin puolueissa halutaan uskoa.

Suomi on suvantovaiheessa; taantumaa on takana kuusi vuotta. Aika on ollut raskasta suomalaisille, mutta selviämme tästäkin. Meillä on sisua ja voimaa, jolla yhteiskuntaa on vaikeinakin aikoina viety eteenpäin. Positiivisiakin uutisia on jo kuultu: metsäteollisuus investoi merkittävin panoksin jälleen Suomeen. Peliala menestyy. Suomalaiset ovat korkeasti koulutettuja ja osaavia. Nyt tarvitsemme vain positiivista asennetta ja rohkeutta katsoa tarpeeksi kauas tulevaisuuteen.

 

En voi olla katsomatta myös historiaa taaksepäin; yhtäläisyys tähän aikaan ja 90-luvun lamaan on nähtävissä. Kun Lipposen ensimmäinen hallitus sai perinnöksi kohoavan valtion velkaantuneisuuden, oli tilanne vuonna 2011 taas sama keskustan ja kokoomuksen porvarihallituksen jälkeen. Kun Suomessa on ollut porvarihallitus, on maan talous ja valtion kassa saatu ammottamaan tyhjyyttä. Ja aina Sosialidemokraatit ovat astuneet vaikeaan tilanteeseen ja siivonneet nuo porvarihallituksen sotkut.

Hallitus on joutunut leikkaamaan menoja ja kiristämään veroja. Päätökset ovat tuntuneet jokaisen kukkarossa. Erittäin iloinen olen siitä oikeudenmukaisuuden linjasta, jota SDP on puolustanut hallituksessa. Perintö- ja pääomaveroja nostamalla sekä säätämällä solidaarisuus vero pysyväksi olemme vaatineet myös suurituloisten osallistumista talkoisiin. Pienituloisista olemme huolehtineet parantamalla työtulo- ja perusvähennystä sekä nostamalla peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Mikäli SDP olisi ollut hallitustyön ulkopuolella, uskon että pienituloiset olisivat joutuneet kantamaan taantumassa vieläkin suurempaa taakkaa. Nyt olemme vaatineet vastuuta myös niiltä, joilla menee mukavasti.

Taantuman keskellä olemme myös pystyneet tekemään tärkeitä, rakenteellisia ratkaisuja, joilla hyvinvointivaltio taataan myös tuleville sukupolville. Näistä ratkaisuista mainitsen Sote-sovun, joka opposition kanssa yhteistyössä saatiin aikaan. Olemme säätäneet myös vanhuspalvelulain, jolla seniorikansalaisille taataan oikeus hyvään hoitoon.

Olemme uudistaneet ammattikorkeakouluja ja hakumenettelyä, jotta työurat pitenisivät myös alkupäästä. Oppivelvollisuusiän nostamisesta on päätetty; meille jokainen nuori on tärkeä ja haluamme nostaa väliinputoajat takaisin koulutukseen ja työelämään. Nyt liian moni nuori on peruskoulun varassa ilman ammatillista tutkintoa ja elämän realiteetit huomioiden työllistyminen on aina heikompaa, mitä alhaisempi koulutus on. Myös nuorisotakuu tähtää samaan tavoitteeseen.

Olemme tehneet lapsen kotihoitoon tarkoitetusta osittaisesta hoitorahasta joustavamman, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu. Olemme uudistaneet valtionosuusjärjestelmää, joka on sekavana ja monimutkaisena vuosikaudet odottanut uudistamista. Olemme päättäneet vähentää kuntien tehtäviä miljardilla eurolla.

Se joka sanoo, ettei tämä hallitus ole tarttunut vuosikausia uudistamista odottaneiden, vaikeiden ja poliittisesti ristiriitaisten asioiden uudistamista, ei puhu totta. Kuuden puolueen hallitukselle ei povattu ruusuista tietä. Vaikea tie se on ollutkin ja maaliskuusta lähtien viisi puoluetta jatkoi hallituksessa mukana kantamassa vastuuta Suomen tulevaisuudesta.

Olen ylpeä siitä työstä, joka on tehty ja osin saatu alulle. Nämä toimet olisi pitänyt aloittaa jo aikaa sitten. Keskustavetoinen hallitus odotteli 8 vuotta ja lisäsi vastuuttomasti valtion menoja vaikka kestävyysvaje oli hyvin jo tiedossa tuolloin.

On hienoa, että velkaantuminen saatiin taittumaan; hitaasti mutta varmasti suunta kääntyy ja viestitämme maailmalle ja luottoluokittajille on, että Suomi hoitaa asiansa tälläkin kertaa. Asialla on iso merkitys oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tulevia sukupolvia kohtaan. Myös lyhyellä aikavälillä sillä on merkitystä suurelle osalle suomalaisista asuntolainan maksajista, millä korolla he lainaansa maksavat.

Olemme myös vauhdittaneet taloutta 600 miljoonan euron kasvupaketilla. Hallitus tukee kasvuvaiheen yrityksiä, infrahankkeita, korjausrakentamista, asuntorakentamista sekä muuttamalla yritysten toimintaolosuhteita edullisemmiksi harjoittaa menestyvää liiketoimintaa Suomessa.

Hyvät kuulijat,

Uskomme työhön. Meillä on kaikki viennin kivijalat murroksessa: digitalisoinnin myötä painopaperin kysyntä on vähentynyt ja tämä on johtanut työpaikkojen vähenemiseen myös meillä Lapissa. Nokian matkapuhelinten kysynnän hiipuminen on vienyt työpaikkoja. Toisaalta meillä on positiivisia näkymiä biometsätaloudessa, puurakentamisessa, sellu- ja kartonkialalla, cleantechissä ja monilla muilla aloilla.

Oppositio puolueet suomivat hallitus siitä, että työttömyys jatkaa kasvuaan. Se on totta mutta työpaikkoja ei luoda pelkästään tukipolitiikalla. Hallitus on parantanut yritysten menestymisen mahdollisuuksia Suomessa mm. isoilla verouudistuksilla osinko- ja yhteisöveroon. Suhdannetilanne ei ole puolellamme; elämme laskukautta ja siihen nähden työttömyystilastot ovat vielä kohtuulliset. Huolestuttavaa on toki esimerkiksi korkeakoulutettujen suuret työttömyysluvut. Lapissa myönteistä oli, ettei nuorisotyöttömyys kasvanut viime vuoteen verrattuna. Tarvitaankin elvyttäviä toimia: julkista korjausrakentamista ja infrahankkeita, jotka ovat ennen pitkää joka tapauksessa toteutettava ja työvoimaa olisi nyt hyvin saatavilla. Esimerkiksi Tornio-Laurila radan sähköistämisen kustannukset ovat pienet suhteessa siihen, mitä kaikkea se mahdollistaa tulevaisuudessa kuten rajat ylittävän henkilöjunaliikenteen sekä alueen suurteollisuuden yhteydet. Tämä olisi nopea ja konkreettinen hanke yhden logistisen pullonkaulan avaamiseksi. Toinen vastaava on luonnollisesti Kemin ja Oulun välinen vt 4 yhteys, jota tulee viedä eteenpäin voimallisesti.

Hallitus on onneksi panostanut työttömiin kansalaisiin. Vuoden alusta työtön on voinut ansaita 300 euroa menettämättä työttömyyspäivärahaa. Syyskuussa 2015 tilanne helpottuu edelleen kun asumistuen 300 euron suojaosa tulee käyttöön. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla asumistuen tarkistuksen lykkäys on jo nyt voimassa. Nämä uudistukset lisäävät merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia vastaanottaa työtä.

Jo aiemmin päätettiin työttömyysturvan puolisoiden tuloharkinnasta luopumisesta ja työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on korotettu 100 €/kk. Työttömien mahdollisuutta ottaa pieninkin työ vastaan on nyt helpotettu merkittävästi. Näillä päätöksillä sosialidemokraatit vahvistavat tulevan talouskasvun pohjaa, joka tuo ihmisille uusia työmahdollisuuksia.

Hyvä kuulijat,

Kansainvälinen ja turvallisuuspoliittinen tilanne on kärjistyneen Ukrainan kriisin vuoksi kaikkien huulilla. Turvallisuuspoliittista keskustelua on käyty aiempaa voimakkaammin sanankääntein ja oikeiston vaatimukset Natoon liittymiseksi ovat voimistuneet. On ymmärrettävää, että suomalaiset huolestuvat rajanaapurin toimista Ukrainassa. Suomella on EU-maiden pisin raja Venäjän kanssa ja olemme sekä taloudellisesti että geopoliittisesti sidoksissa itänaapuriimme.

EU:n turvallisuuspolitiikka voi syystä nousta EU-vaalien yhdeksi teemaksi. EU:n tulee voida jatkossakin puhua yhdellä äänellä sen ulkorajalla tapahtuvasta kriisistä ja toimia diplomaattisesti mutta jämäkästi kylmänsodan aikainen etupiiriajattelu unohtaen. Suomen ulkopoliittinen johto on toiminut maltillisesti ja rakentavasti. Tarvitsemme jatkossakin tiiviimpää ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä sekä pohjoismaissa että koko Euroopan Unionissa. Vaikka EU:sta on viimevuosina puhuttu lähinnä talouden – ja kauppapolitiikan termein, muistuu EU:n rooli rauhan- ja vakauden ylläpitäjänä Ukrainan tapahtumien varjossa varmasti monen mieleen. Euroopan valtioiden yhteistyön aika ei missään nimessä ole ohi. Kehotankin kaikkia käyttämään äänioikeutta tulevissa Euroopan Unionin vaaleissa, sillä suuri osa lainsäädännöstämme on Eu-lähtöistä, eikä kotikutoista.

Vapun suosio näkyy taas tänään toreilla ja kaduilla ja työväenperinne muuttaa muotoaan. Näin pitääkin olla. On todettava, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arkkitehti, sosialidemokraattinen liike on eri aikoina ollut mukana jalostamassa vappuperinnettä koko kansan juhlaksi. On ilo todeta kansanperinteen jatkumon olevan voimissaan. Tänään kohotetaan maljoja ja toivotetaan kevät tervetulleeksi. Huomenna jatkamme taas työtä paremman yhteiskunnan puolesta! Iloista vappua kaikille!