Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Työttömyystilanne Suomessa (14.5.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Korkean työttömyyden tilanteessa, kuten tiedämme, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ovat heikossa asemassa. Tähän hallitus on vastannut kuntakokeilulla ja Lapissa Lapin kansanedustajat kävivät tutustumassa tämän kuntakokeilun tuloksiin. Siellä oli kaksi merkittävää havaintoa. Toinen oli se, että yllätyksenä oli tullut tämän kuntakokeiluun ohjautuneiden asiakkaiden heikko toimintakyky suhteessa työmarkkinoiden vaatimuksiin. Tämä on semmoinen asia, mihin meidän täytyy ihan tosissa paneutua ja pureutua. Nykymuotoinen koulutusjärjestelmä ei sovi tälle ryhmälle, eli näitä opinpolkuja on mietittävä myös uudelleen. Toinen merkillepantava asia oli se, että hoito- ja aktiivitoimenpiteitä on huomattava määrä kohdistettu tälle ryhmälle, mutta ne ovat irrallisia ja koordinaatio puuttuu. Tämä on se, mihin myös on jatkossa panostettava. Mutta näen tärkeänä kyllä tämän, että tämä kuntakokeilu on jo nyt onnistunut siinä määrin, että tiedetään nämä meidän epäkohdat ja se, mihin puuttua.