Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Työttömyystilanne Suomessa (14.5.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! On kohtuutonta oppositiolta tässä vaikeassa taloustilanteessa moittia yksisilmäisesti hallitusta työttömyyden karuista luvuista. Hallitusohjelman tavoite työllisyyden osalta on kunnianhimoinen, mutta sitä kirjoitettaessa asiantuntijatkin arvioivat, että pahin on taloudessa jo takana ja uusi nousukausi edessä. Nyt tiedämme: toisin kävi.

Oppositio moittii hallitusta siitä, että myös työttömyyden alueellisten erojen tasaamisesta on luovuttu. Tämä ei pidä paikkaansa. Työllisyyden kuntakokeilu on yksi esimerkki siitä, miten hallitus on pyrkinyt puuttumaan työttömien kovaan ytimeen, pitkäaikaistyöttömiin ja rakennetyöttömyyteen eri puolilla Suomea. Lapissa Rovaniemi, Ranua ja Kemi ovat mukana tässä kokeilussa.

Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tavoitteena on heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisääminen, työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Tavoitteena siis on, että ihmistä, joka esimerkiksi sairauden vuoksi ei ole kykenevä avoimille tai edes välityömarkkinoille, ei sinne väkisin ohjata vaan hänet ohjataan tarvittavien terveyspalvelujen pariin. Hanke on onnistunut tavoitteessaan, ja asiakasmäärät ovat olleet tavoitteiden mukaiset.

Ensisijaisesti tässä työllisyyden kuntakokeilussa panostetaan niihin, jotka ovat olleet pitkään työttöminä. Tärkeää on, että työttömyysjaksolla suhde työmarkkinoihin säilyy. Erilaiset tukityöt työttömyysjakson välillä edistävät työttömän mahdollisuuksia pysytellä työmarkkinoiden liepeillä siten, että suhdanteen parantuessa on helpompaa hypätä takaisin vapaille työmarkkinoille.

Tällä hallituskaudella on tapahtunut muutos siinä ajattelussa, miten 90-luvun laman aikana syntyneeseen massatyöttömyyteen pitäisi suhtautua. Tähän asti on ajateltu, että työttömyys hoituu markkinoiden ja tilapäisten ja yksittäisten toimenpiteiden avulla. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan jopa nousukaudella meillä oli ja pysyi sankka joukko ihmisiä ilman työtä.

Tämä hallitus on lähtenyt siitä, että työttömän ihmisen tarpeet tulee kartoittaa tarkasti ja ohjata hänet tarvitsemiensa palveluiden luo, olivatpa ne sitten terveydenhoitoa, kuntoutusta, koulutusta, eläkepäätös tai jotain muuta. Valtio on laskusuhdanteen aikana pyrkinyt omalla panoksellaan säätelemään työn tarjontaa muun muassa investoimalla voimakkaasti työllistäviin hankkeisiin, kuten infra- ja rakennusten korjaamiseen. Huonokuntoisten päiväkotien, koulujen, terveyskeskusten ja vanhainkotien korjaaminen onkin nyt hyvä aloittaa, kun se on ennen pitkää kuitenkin edessä.

Hallitus on panostanut voimakkaasti nuoriin. Nuorisotakuu on väline auttaa nuoria elämän taitekohdissa. Nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ‐, opiskelu‐, kuntoutus- tai harjoittelupaikka. Lisäksi nuorisopalvelut turvataan lähipalveluna koko maassa.

Vuonna 2013 tehtiin 92,6 prosentille nuorista alle 25-vuotiaista, jotka ovat olleet työttöminä yli kolme kuukautta, suunnitelma siitä, miten mennä eteenpäin. Tämä luku kertoo positiivista viestiä siitä, että olemme saaneet yhteyden niihin nuoriin, joista olemme huolissamme. Meillä ei ole varaa jättää yhtään nuorta yhteiskunnan ulkokehälle. Nuorisotakuu on vahva viesti, että kaikista välitetään, jokainen on tärkeä.

Myös kunnat on otettu yhä tiukemmin mukaan suunnittelemaan työttömille tarkoitettuja palveluita ja vaihtamaan kokemuksia parhaista käytänteistä. Meidän tulisi ottaa myös oppia rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta muissa maissa. Esimerkiksi Hollannissa julkisten hankintojen kriteereinä on työllistävyys. Meillä hankintalaki nähdään monesti mörkönä, kun toisaalla sen mahdollisuudet on otettu ennakkoluulottomasti käyttöön.

Hallitus on tehnyt useita oikeansuuntaisia uudistuksia, jotta lyhytaikaisen työn vastaanottaminen olisi houkuttelevampaa. Vuoden alusta työtön on voinut ansaita 300 euroa menettämättä työttömyyspäivärahaa. Syyskuussa 2015 tilanne helpottuu edelleen, kun asumistuen 300 euron suojaosa tulee käyttöön. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla asumistuen tarkistuksen lykkäys on jo nyt voimassa. Nämä uudistukset lisäävät merkittävästi ihmisen mahdollisuuksia vastaanottaa työtä.