Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi (27.5.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Hallitus katsoo tulevaisuuteen. Lisätalousarviossa esitetään määrärahoja aloituspaikkojen lisäämiseksi aloille, joille on ennustettu työvoimapulaa tai sitä on jo nyt. Näin nopeutetaan myös nuorten koulutusuran alkua ja pidennetään työuria. Momentille myönnetään 9 miljoonaa euroa, ja se tulee varmasti tarpeeseen ja jakautuu ympäri Suomen.

Lappiin paikkoja lisätään muun muassa sairaanhoitaja- ja sosiaalityölinjoille, luontopainoitteiseen luokanopettajakoulutukseen sekä oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Lapissa meillä on vaarana se, että jos nuoret joutuvat lähtemään hyvin kauas kotoaan opiskelemaan, voi paluu kotikonnuille jäädä tekemättä, jos elämä etelässä vie mennessään. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi hoitohenkilökuntaa koulutetaan ympäri Suomea riittävät määrät ja näin turvataan työvoiman saatavuus myös maakunnissa. Nämä ovat erittäin hyviä, tulevaisuuteen katsovia päätöksiä.