Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi (27.5.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Tästä lisätalousarviosta vielä sen verran, että tyytyväisyydellä panen merkille sen, että Aalto-yliopiston arktista osaamista tukevan meritekniikan tutkimusedellytysten vahvistamiseen tulee 7 miljoonan euron lisäys, jolla on tarkoitus uudistaa tämän Aalto-yliopiston jääkoeallas. Kyllä Suomi on arktinen valtio, ja meidän tulee panostaa tähän arktiseen osaamiseen jatkossakin.

Toinen asia, mikä on merkittävä, on kansallispuistojen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden infran ja palvelujen parantaminen. Kansallispuistoon sijoitettu euro tulee kaksinkertaisena takaisin. Tässä tulee 5 miljoonan euron määräraha, joka käytetään luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen, ja työllistävä vaikutus on 40 henkilötyövuotta. Itse kun olen tuolta Pallas-Yllästunturin kansallispuiston läheisyydestä, niin tämä on hyvä asia ja pidän sitä hyvin tärkeänä.

No, sitten toinen asia on nämä petokorvaukset. Korvaukset maksetaan nyt takautuvasti, eli nyt maksussa on vuoden 2013 vahingot, ja kuten täällä on kuultu, niin tämä määräraha on ollut vuosittain liian pieni. Nyt esitetään 3,2:ta miljoonaa euroa, mutta vahingot ovat tätä suuremmat kuitenkin. Petovahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja aiheuttavat ison loven poronhoitajien tienestiin. Toivon tässä asiassa kohennusta jatkossa.