Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (3.6.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Perustuslain tulee kestää niin sanotusti ajan hammasta, ja sitä tuleekin muuttaa varsin harkiten.

Sinänsä pidän kyllä tätä uudistusta parempana kuin tuota viime kaudella esitettyä tasauspaikkajärjestelmää. Se ei ollut läpinäkyvä, ja se laskentamenettely oli hyvin monimutkainen. Vaali-iltana olisi ollut vielä epätietoisuutta siitä, ketkä todellisuudessa tulivatkaan eduskuntaan valituksi esimerkiksi, koska se laskenta olisi mennyt varmasti seuraavan vuorokauden puolelle, kun näitä paikkoja olisi tasattu eri vaalipiirien kesken, että mihin ne olisivat menneet. Ja äänestäjällä ei olisi ollut varmuutta siitä, että menikö hänen äänensä nyt oman ehdokkaan hyväksi.

Mutta tuossa debatissa edustaja Pekkarinen kritisoi hyvin voimakkaasti sitä, että Lappia ei yhdistetä muihin vaalipiireihin, vaan tunnustetaan, että Lapilla on omia erityispiirteitä, (Mauri Pekkarinen: Enhän minä sitä…!) ja jylisi, että keskusta ei tule hyväksymään tätä. Kysyisinkin mieluusti, kuulisin keskustan edustajilta kernaasti, mikä teidän vaihtoehtonne sitten on, että Lapissa tämä vaalipiiri ja äänikynnys voitaisiin laskea ja madalloittaa? Koska todellisuudessa ne vaihtoehdot ovat vähissä, koska on pitkät rajat niin Norjan, Ruotsin kuin Venäjän kanssa. Käytännössä ainoa oikea suunta on tuonne etelän suuntaan ja Oulun vaalipiiriin yhdistäminen.