Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (3.6.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa puhemies! Todistajansuojelun aloittamista vaativaa rikosprosessia käydään Suomessa onneksi harvoin. Tapauksia on vain muutamia vuosittain, mutta tärkeää on, että silloin kun tämmöinen tarve esiintyy, niin on hyvä, että todistajan suojaksi on nyt kuitenkin olemassa järeämpiä työkaluja. Euroopassa vastaavia on jo olemassa ja vakiintuneessa käytössä. Suomi on kuitenkin pieni maa, tänne on hankala piiloutua, ja ehkä se tämän peiteidentiteetin kautta on kuitenkin helpompaa.