Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi (17.6.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Tuohon edustaja Lohen alkuhämmennykseen haluan todeta, että kyllä valtiontalous oli SDP:n jäljiltä 3 miljardia euroa ylijäämäinen ja keskustapuoleen jäljiltä 8 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2011. Eli tämä on se lähtökohta, ja tämä on myös tilastoista todennettavissa.

Mutta se, mihin halusin ottaa kantaa, on myös tämä petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Tällä hetkellä petojen taso on kestämättömällä tasolla, voi sanoa näin. Se on kuitenkin hyvä, että Lapissa nuoria yrittäjiä tulee porotalouteen enemmän kuin tällä hetkellä on maatalouden piirissä eli vielä ei ole aivan lannistuttu. Mutta kyllä sillä rajalla ollaan, että tämä kestämätön petotilanne myös aiheuttaa todellista huolta.

Nyt ensimmäistä kertaa näitä vahinkoja ei korvata täysimääräisesti, mitä pidän kyllä huonona asiana. Tärkeää olisi, kuten valiokunta mietinnössään myös toteaa, että nämä ahmanhoitosuunnitelmat viimeisteltäisiin, petoeläinkannat luotettavasti arvioitaisiin ja samalla kantoja hallitusti pienennettäisiin uhanalaisuus huomioon ottaen. Nämä petokorvaukset ja niiden maksatukset tulee hoitaa jatkossa ajallaan.