Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi (17.6.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa puhemies! Ilolla tervehdin tätä perusväylänpitoon osoitettavaa määrärahaa liikennepuolella. Se aiotaan käyttää päällysteiden ja siltojen korjaukseen. Kyllähän liikenne luo kasvua ja elinvoimaa, samoin kuin liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilymisen mahdollistajia. Liikenneyhteyksiä ei tule nähdä pelkkänä kulueränä, vaan kyllä esimerkiksi vientiteollisuutta voidaan tätä kautta avittaa, niin että Suomi jatkossa pärjäisi. Niiden täytyy tuoda myös konkreettista hyötyä. Toivon, että minihallitusneuvotteluissa löytyy paukkuja tältä osin tähän myös lisää. Meillä kaivokset, matkailu ja metsäteollisuus kaipaavat hyviä yhteyksiä. Kaivosten osalta esimerkiksi tuo Sokli on nyt akuutissa vaiheessa, ja siihen toivotaan valtiovallan osallistumista.

Meillä on ehkä tuossa liikennepuolella se ongelma, että tällä hetkellä raha koko hankkeen elinkaarelle kehysajattelussa pakotetaan maksamaan neljässä vuodessa takaisin, vaikka hankkeen elinikä voi olla jopa 60 vuotta. Tässä suhteessa meidän täytyisi löytää joitakin väljentäviä tekijöitä, että tämä voitaisiin jatkossa jaksottaa vähän pitemmälle ajanjaksolle.