Hallitusneuvottelujen tuloksesta

Kolumniarkisto,Kolumnit

 

Uusi Rovaniemi

Minihallitusneuvottelut saatiin päätökseen kunnianhimoisessa aikataulussa viime viikolla. Olen tyytyväinen siihen, etteivät neuvottelut pitkittyneet ja näin aiheuttanut eripuraa uuden hallituksen alkutaipaleella. Hallitusneuvotteluissa pitäydyttiin pääosin Kataisen hallituksen ohjelmassa, mutta sitä hieman päivitettiin.

 

SDP:n uusi puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Antti Rinne leipoi puheidensa mukaisesti massiivisen kasvu- ja työllisyyspaketin, jota myös elvytykseksi voi kutsua. Olemme taloudellisesti sen verran syvällä suossa, ettei pelkkien leikkauslistojen laatiminen riitä. Kasvu- ja työllisyyspaketilla on tarkoitus laittaa vauhtia investointi- ja koulutushankkeisiin, jotka sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä poikivat työtä, kasvua ja hyvinvointia. Toimenpiteillä on merkittäviä vipuvaikutuksia ja tarkoitus on saada liikkeelle myös yksityisiä investointeja.

 

Lapin työllisyyden kannalta paras päätös uudessa hallitusohjelmassa on edustuskulujen verovähennysoikeuden palautus. Yritysten verovähennysoikeuden poistamisella on ollut kuluneena keväänä tuntuvat negatiiviset vaikutukset Lapin matkailukeskusten ohjelma- ja ravintolapalveluyrityksille. Viestit matkailuyrittäjien ahdingosta eivät ole kaikuneet kuuroille korville. Vaikka poukkoileva veropolitiikka ei ole kenenkään etu, on hyvä, että hallitus on valmis tekemään korjausliikkeitä, kun ne katsotaan tarpeellisiksi.

 

Kauan odotettu Soklin ratainvestointi jäi uupumaan paketista. Soklin osalta neuvottelut kuitenkin jatkuvat ja olen mukana edistämässä hanketta. Lappi tarvitsee suuren, vuosikymmenien päähän ulottuvan investoinnin, joka toisi työtä ja toimeentuloa Itä-Lappiin. Muutoin liikennehankkeiden osalta hallitusohjelmaan tuli kirjatuksi, että päätökset tehdään elokuun budjettiriihessä.

 

Suomi on täynnä korjattavia kouluja, päiväkoteja ja sairaaloita. Meillä on korjausvelkaa ja sen myötä myös terveysvelkaa; niin moni kärsii huonon sisäilman ja homeen aiheuttamista terveysongelmista.  Hallitus selvittää, voisiko valtio perustaa ”Remontti Oy:n”, joka olisi tarkoitettu hallinnoimaan julkisten kiinteistöjen korjaustalkoita. Tämä on varmasti selvittämisen arvoinen ja tärkeä asia, jonka toivon etenevän nopeasti tekoihin saakka.

 

Hallitus antaa potkua myös pieni- ja keskituloisten ostovoimalle toteuttamalla ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistukset, mikä tarkoittaa kyseisille kohderyhmille veronkevennyksiä. Oli oikein ja SDP:n linja mukaista, että tarkistus ulotetaan vain kolmeen alimpaan tuloluokkaan, joissa palkka menee lähes kokonaan kulutukseen. Kokoomuksen vaatimukset veronalennuksista rikkaille saatiin torpattua.

 

Niin ikään päätöstä pienituloisten lapsiperheiden verovähennyksistä ei voi kuin kiittää. Paljon puhututtanut lapsilisäleikkaus poiki sen, että päätöksen tulonjakovaikutukset selvitettiin SDP:n vaatimuksesta ja nyt tulonmenetystä kompensoidaan pienituloisimmille tekemällä verotukseen kohdennettu 70 miljoonan euron vähennys. Tämä on kädenojennus lapsiperheille tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

 

Erinomaisena päätöksenä pidän sitä, että oppivelvollisuuden pidentämisestä vuodella pidettiin kiinni. Tämä päätös on sekä perhe- että nuorisopolitiikkaa parhaimmillaan. Keskustelu on valitettavasti kilpistynyt vain kustannuksiin oppikirjoista ja koulumatkoista. Meillä tuhansia nuoria vuosittain putoaa peruskoulun jälkeen kelkasta, eikä hakeudu ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Olen vakuuttunut, että ehkäisemällä näiden nuorten syrjäytymistä panostamalla oppivelvollisuusiän pidentämiseen se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin etenkin nuorelle itselleen, mutta myös yhteiskunnalle. Näillä terveisin, hyvää kesää kaikille !

 

Johanna Ojala-Niemelä

kansanedustaja