Tahtomalla saa ja tekemällä pärjää

Kolumniarkisto,Kolumnit

Kolumni Uusi-Rovaniemi 13.8.2014:

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä käynnisti politiikan syksyn perinteisessä kesäkokouksessa tällä kertaa Lappeenrannassa. Valtiovarainministeri Rinne teki edellisellä viikolla ehdotuksensa ensi vuoden valtion budjetiksi. Elokuun lopulla hallituspuolueet kokoontuvat budjettiriiheen. Helteet kuumensivat hallituskumppaneiden tunteita jo ennen kuin koko riihi on virallisesti alkanut. Keskustelu käynee kuumana tänä syksynä vielä pakkastenkin alettua.

 

Ensi vuoden budjetissa on kaksi asiaa ylitse muiden: valtion talouden tervehdyttämistä on jatkettava ja rakenteita uudistettava. Tämä tulee kuitenkin tehdä sellaisella tavalla, ettei jyrätä alleen kaikkein hankalimmassa asemassa olevia. Siksi talousarvioesityksessä eläketulovähennystä korotetaan pieni- ja keskituloisilla eläkkeensaajilla. Lisäksi kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten ostovoimaa tuetaan tekemällä takuueläkkeisiin kymmenen euron tasokorotus kuukaudessa. Vastaavasti ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkistukset kolmen alimman tuloluokan osalta. Verotuksen lapsivähennys puolestaan kohdistuu nimenomaan pieni- ja keskituloisille lapsiperheille.

 

Taloutta elvyttävien toimien on kohdistuttava tavallisten kansalaisten ostovoiman ja työllisyyden parantamiseen. Tästä esimerkki on Remontti Oy:n perustaminen asunto- ja korjausrakentamisen vauhdittamiseksi. Pidän myönteisenä myös yhteensä 88 miljoonan euron panostusta uusiin infrahankkeisiin, suunniteltujen hankkeiden aikaistamiseen sekä perusväylänpitoon vuoden 2015 aikana. Toivon, että riihessä, jo käynnistyneiden Valtatie 4 Rovaniemen kohdan perusparantaminen ja Kaukosen siltahankkeen lisäksi, löytyy rahoitusta Lapin kannalta elinekeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin.

 

Yhtenä hallituspuolueiden kiistakapulana on ollut Metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittäminen. SDP:n esitys on, että Metsähallitusta koskevat lait valmistellaan uudelleen niin, että valtion metsien monikäyttö ja Metsähallituksen rooli vakaana puuraaka-aineen toimittajana teollisuudelle turvataan. Metsähallituksella on suuri rooli työllistäjänä sekä eri intressien yhteensovittajana alueiden erilaisten käyttäjäryhmien välillä. Suomen kansallinen metsävarallisuus säilyy jatkossakin valtion eli suomalaisten omistuksessa.

 

Eduskunnan käsiteltältaväksi on tulossa tänä syksynä vielä muun muassa sosiaalihuolto- ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalihuoltolaki pitää sisällään monia arkeen suoraan vaikuttavia asioita kuten esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelut. Paljon työtä, mutta myös tuloksia, on edessä ennen vaalikauden loppua. Tässäkin pätee vanha sanonta, vain tahtomalla saa ja tekemällä pärjää.

 

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja