Seutukuntamatkan antia

Kolumniarkisto,Kolumnit

 

Kolumni: Kemi-Tornio lehti 18.8.2014

Lapin kansanedustajat vierailivat kuluneella viikolla jo perinteeksi muodostuneella seutukuntamatkalla. Kesäretki suuntautuu tällä kertaa Pelloon, Ylitorniolle, Tornioon ja Kemiin. Ohjelmaan sisältyi kunnan edustajien tapaamisia sekä lukuisia eri alan  yrityksiin tutustumisia. Lisäksi kuulimme yrittäjien viestejä yritysten kansainvälistymistä koskevassa miniseminaarissa. Myös vankeinhoitoon saimme tutustua Ylitornion avovankilassa. Reissu oli mielenkiintoinen ja antoisa.

Yksi selkeä viesti oli, että alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi liikenneyhteyksistä on pidettävä hyvää huolta. Meri-Lapin alueella on vahva tahtotila niin maantie-, rautatie- kuin lentoliikenteen kehittämiseksi. Elinkeinoelämän, matkailijoiden ja asukkaiden kannalta on tärkeää, että lentoliikenne pelaa. On tärkeää pitää jatkuvaa neuvotteluyhteyttä yllä, jotta matkustajamääriä saadaan kasvatettua.

Pidän myönteisenä valtiovarainministeriön esitystä yhteensä 88 miljoonan euron panostuksesta uusiin infrahankkeisiin, suunniteltujen hankkeiden aikaistamisiin sekä perusväylänpitoon vuoden 2015 aikana. Toivon, että elokuun lopun budjettiriihessä löytyy rahoitusta Lapin kannalta elinkeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin. Tällaisia ovat mm. Simon ja Iin välille tarvittavat ohituskaistat sekä Tornio – Laurila radan sähköistäminen. Jos infrahankkeita ei tavoitella, niin pussin perälle jäädään.

Outokummun tehtaalla esiin nousivat erityisesti nykyisen päästökauppajärjestelmän ongelmat sekä meriliikenteen tiukentuvien päästörajoitusten vaikutukset suomalaisen teollisuuden kilpailukyykyyn ja työpaikkoihin. Rikkidirektiivin on arvioitu aiheuttavan Outokummulle 15 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset vuodesta 2015 eteenpäin. Olen tyytyväinen, että SDP:n toimesta saimme pysäytettyä typpidirektiiviä koskevan hakemuksen jättämisen. Ympäristönormien liiallinen kiristyminen lisää kustannuksia ja vähentää alan kilpailukykyä Suomessa.

Kolmas asia, mikä matkallamme nousi vahvasti esille olivat koulutuskysymykset ja etenkin toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen. Hallitus on ilmoittanut kokoavansa järjestämiskenttää sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiossa vastatakseen paremmin työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin. Lappiin on jäänyt vahvana elämään käsitys siitä, että lukioiden oppilasmäärän tulisi olla 500 oppilasta. Lapissa on tällä hetkellä vain yksi lukio – Rovaniemen Lyseon puiston lukio – joka ylittää kyseisen kriteerin. Selvää onkin, ettei kyseinen virkamiesten sormiharjoituksena luotu kriteeri sovellu Lapin erityisolosuhteisiin.

Lapissa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen vuoksi koulutustarpeesen vastaaminen edellyttää saavutettavuuden turvaamiseksi toiminnan jatkamista nykyisissä lukioissa. Uudistuksen on edistettävä opiskelijoiden tasa-arvoa laadukkaiden koulutuspalvelujen saamisessa. Koulutusjärjestelmä on pidettävä kunnossa, jotta alue säilyy vetovoimaisema.

 

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja