Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Eriarvoistuminen ja pienituloisten toimeentulo (23.9.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Kannan huolta ikäihmisten asumiskulujen kasvamisesta. Moni menee suurin toivein palvelutaloon ja vuokran lisäksi saa huomatakin pian maksavansa siivouksesta, pyykinpesusta, sairaanhoitajan käynnistä, ateriapalveluista, ulkoiluttamisesta. Näistä kaikista peritään erillinen korvaus. Moni joutuukin tämän johdosta muuttamaan pois, jos ei ole itsellä rahaa tai perikunta ei tule niin sanotusti avuksi. Onneksi tämä eläketulovähennys nyt auttaa osittain tähän asiaan. Harmillisesti ministeri Viitanen ehti poistua, mutta tärkeä kysymys olisi se, miten asumiskustannusten nousua voitaisiin hillitä ja tätä edullista asuntotuotantoa lisätä.

Ministeri Rinne, 2 minuuttia paikalta.