Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (30.9.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Lapsilisien leikkaaminen oli kaikille puolueille eri syistä vaikea päätös. SDP esitti, että lapsilisän tasoa olisi korotettu ja samanaikaisesti ne olisi laitettu verolle. Valitettavasti tämä malli ei saanut riittävää kannatusta. Tämä vaihtoehto olisi heikentänyt lapsilisän maksatuksen perusajatusta kulukorvauksena, mutta vaikeassa tilanteessa se olisi ollut mielestämme oikeudenmukaisempi vaihtoehto. Progressiivisen verotuksen avulla olisi paremmin voitu varmistaa, että säästöt kohdentuvat niihin, joilla on varaa se maksaa.