Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (30.9.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Zyskowiczille: Ihan totta, kesäkuun minihallitusneuvotteluissa sovittiin leikkauksen kompensoimisesta verotuksen lapsivähennyksellä, ja tämä paljon puhututtanut lapsilisäleikkaus poiki sen, että päätöksen tulonjakovaikutukset selvitettiin — tämähän siellä on taustalla — SDP:n vaatimuksesta. Ja nyt tulonmenetystä kompensoidaan pienituloisimmille tekemällä verotukseen kohdennettu 70 miljoonan euron vähennys. Teille, kokoomukselle, olisi käynyt 250 miljoonan euron leikkaus plus vielä se, että tämä kompensaatio olisi koskenut kaikkia tuloluokkia, ei pelkästään pienituloisia. (Ben Zyskowicz: Kuka vaati mitään kompensaatiota? Ei kokoomus ainakaan!) Eli tämä on kädenojennus lapsiperheille vaikeassa taloustilanteessa.

Tarvitaanko täällä oppositiota enää ollenkaan?