Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (30.9.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Se on sulka ministeri Huovisen hattuun siitä, että vastustuksestakin huolimatta olette jaksanut tätä esitystä paimentaa eteenpäin ja nyt se on meillä täällä käsiteltävänä.

Kuten tiedossa on, nykytilanne on kestämätön: Sosiaalityöntekijät uupuvat työtaakan alle, kotiin perheille tarjottavia palveluita on niukalti, ja täytyy olla lähestulkoon lastensuojelun asiakas ennen kuin saa riittävästi apua. Myös viranomaisyhteistyö on meillä ontunut viime vuosina, ja ehkä tämä ilmeni räikeimmin Vilja Eerikan tapauksessa. Lisäksi perhe- ja lastensurmia ja nuorten suunnitelmallisia henkirikoksia on ollut aivan liian paljon tässä maassa. Tällä lailla on ilmeisesti myös se tarkoitus, että viranomaiset voisivat paremmin vaihtaa tietoja, ja kysynkin ministeriltä: onko tässä suhteessa tulossa parannusta?