Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (30.9.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Ilolla tervehdin tässä esityksessä sitä, että lapsiperheiden kotiapu tekee paluun. Tässä lakiesityksessä esitetään kunnalle velvoitetta järjestää kotipalvelua niille lapsiperheille, joille palvelun järjestäminen on välttämätöntä perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi.

Kotipalvelulla oli merkittävä rooli 70—90-luvuilla, ja kun 90-luvulla 8,2 prosenttia sai palvelua, niin vuonna 2010 enää 1,5 prosenttia perheistä sai palvelua, eli noin 9 000 lapsiperhettä. Voi kyllä sanoa, että kotipalveluiden saanti on suorastaan romahtanut. Ja tässä on myös nähtävissä suora yhteys tuonne lastensuojelupuolelle: kun ennaltaehkäisevää kotipalvelua on vähennetty olennaisesti, on lastensuojelun korvaavien palveluiden tarve kasvanut merkittäväksi. Minusta on tärkeää, että tätä kampea nyt käännetään niin, että näistä korjaavista toimista siirrytään ennaltaehkäisyyn. On aivan järjetöntä, että meillä huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia on niin paljon: lähes 18 000 lasta on sijoitettu kodin ulkopuolelle, ja tämä maksaa 700 miljoonaa euroa vuodessa, se menee näihin korjaaviin toimenpiteisiin. Täytyy panostaa siihen, että tätä panosta voitaisiin sijoittaa enemmän tuonne ennalta ehkäisevälle puolelle.