Panostetaan perheen pienimpiin

Kolumniarkisto,Kolumnit

Kolumni Uusi Rovaniemi

 

Eduskunnan syksy on alkanut vauhdikkaasti ja talvesta tulee työntäyteinen. Käsiteltävänä on vielä keskeneräisiä asioita, joita haluaisi saattaa satamaan, ennen vaalikauden loppua.

 

Eräs niistä on jo 40 vuotta vanha varhaiskasvatuslaki. Kyseessä on erittäin oleellinen, odotettu ja tärkeä lakiuudistus, johon valtion tulee varata riittävästi voimavaroja. Meillä täytyy olla varaa sijoittaa varhaiskasvatukseen, yhteiskuntamme pienimpiin osallistujiin, päiväkoti-ikäisiin lapsiin. OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa. Varhaiskasvatuksen kehittäminen onkin nähtävä ennaltaehkäisevänä investointina tulevaisuuteen.

 

Lasten päivähoito siirtyi hallinnollisesti opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta ja siirron jälkeen päivähoito ei ole enää sosiaalipalvelu vaan osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Siirto oli mielestäni tarpeen: varhaiskasvatus ei ole sosiaali- vaan kasvatuspalvelu, joka toimii yhteistyössä terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Edelleen kuitenkin sovelletaan joiltakin osin sosiaalihuollon lainsäädäntöä ja varhaiskasvatuslain uudistuksella selkiytetään tilannetta. Vanha laki ei vastaa lähtökohdiltaan eikä sisällöltään nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tutki kyselyllä vanhempien mielipiteitä nykyisestä varhaiskasvatuksesta. Positiivista on, että varhaiskasvatukseen ollaan pääosin erittäin tyytyväisiä. Vanhempia huolettavat kuitenkin samat asiat kuin päättäjiä: ryhmäkoosta ja henkilöstön määrästä kannettiin huolta. Pidänkin edellä mainittuja seikkoja tärkeimpinä uudistettaessa varhaiskasvatuslakia.

Varhaiskasvatuslain uudistusta valmistellut työryhmä esitti ryhmäkokokattoa päiväkoteihin. Työryhmän ehdotus tarkoittaisi, että yli 3-vuotiaiden ryhmissä saisi olla korkeintaan 21 ja alle 3-vuotiaiden ryhmissä 12 lasta. Nykyään laissa on määritelty vain suhdeluku sille, montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla kasvattajaa kohti. Kannatan lämpimästi ryhmäkokokattoa uuteen lakiin.

Viime päivinä Rovaniemellä on vanhempien ja työntekijöiden keskuudessa puhututtanut kaupungin omien kahden päiväkodin Mäkirannan ja Saarenhelmen muuttaminen yksityisiksi palveluseteleille toimiviksi päiväkodeiksi. Tämän vielä suunnitteluasteella olevan ehdotuksen lisäksi Rovaniemellä on joko jo aloittanut tai tulossa yksityisiä päiväkoteja muun muassa Korkalovaaraan Miehentielle, Vennivaaraan sekä Katajarannan koulun tiloihin. Itse olen ollut 5-vuotiaan päiväkoti-ikäisen äitinä tyytyväinen kunnalliseen päiväkotiin ja aina hälytyskellot kilkattavat kun säästöjen toivossa kuulen yksityistämissuunnitelmista. Toivonkin, että tämä hanke jää koulutuslautakunnan pöydälle.

Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, kaventaa lasten välistä eriarvoisuutta ja epätasa-arvoa. Siksi kyseessä on hyvinvointivaltion oikeutuksen ja koulutuksellisen tasa-arvon kannalta keskeisimpiä teemoja.

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja (sd)