Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Pääministerin ilmoitus energiapolitiikan kokonaisuudesta (7.10.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Vesivoimasta on hyvä jatkaa. Sierilän lupahakemus on ollut nyt byrokratian rattaissa 11 vuotta, ja se on nyt hallinto-oikeudessa vasta maastovaiheen katselmuksessa, eli vielä korkein hallinto-oikeus häämöttää edessä, ja tämä on nimenomaan jo rakennetussa joessa. Tältä osin kyllä soisi, että näitä lupaprosesseja nopeutettaisiin.

Ilolla kuitenkin tervehdin tätä turpeen ja metsähakkeen käytön lisäämistä ja parantamista, koska Suomessa on pitkin poikin Suomenniemeä monia hankkeita, jotka ovat olleet jäissä nyt tämän epätietoisuuden vuoksi, ettei näitä ole uskallettu lähteä viemään eteenpäin, koska ei ole tiedetty sitä, miten näitä voidaan käyttää jatkossa.