Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta (8.10.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa puhemies! Monesti tätä ILOn sopimuksen ratifiointia perustellaan kansainvälisellä paineella, ikään kuin Suomi näyttäisi paremmalta muun maailman silmissä, jos tämä sopimus tulisi ratifioitavaksi. Kysynkin ministeriltä, kun olette nyt käynyt neuvonpitoa tämän sopimuksen kirjoittajien kanssa ja sitä vuoropuhelua, mitä tämä Suomen kannalta tarkoittaisi: mitä lisäarvoa teidän käsityksenne mukaan tämän sopimuksen ratifiointi tuo saamelaisille, ja onko siitä lisäarvoa tai hyötyä kantaväestölle, ja mikä on se konkretia, mitä se tuo?

No niin, keskustelun tässä vaiheessa ministeri Henriksson. Aika paljon kysymyksiä. Pannaan semmoinen 5 minuutin alkukiihdytys, ja minä luulen, että vuoroon tuleva puhemies Joutsenlahti on myöskin armollinen, jos se aika ei riitä. — Olkaa hyvä.