Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi (8.10.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Suomen talous on riskiuralla. Supistunut kokonaistuotanto on syönyt hyvinvointivaltion rahoituspohjaa — menot sen sijaan ovat kasvaneet vanhoilla raiteilla. Työllisyyden ja kasvun tuominen talouspolitiikan keskiöön on siksi tärkeää, ja julkisen talouden kriisi on saatava hallintaan.

Mistä sitten saadaan uutta kysyntää: viennistä, investoinneista vai molemmista? Kotitalouksista ei ole apua, koska ostovoima ei ole kehittynyt myönteisesti. Investoinnit ovat olleet vähäisiä 2000-luvulla, ja seurauksena on ollut ulkomaankaupan hintasuhteen lasku. Suomi ei voi pitää yllä korkeaa elintasoa muutoin kuin tekemällä korkeaan osaamiseen perustuvia, lähtökohtaisesti kalliita tuotteita. Bulkkituotantoon meillä ei ole varaa.

Myös velkaantuminen huolettaa, sillä kokonaisvelka kasvaa lähes 97 miljardiin euroon. Vuonna 1990 julkinen velka oli noin 10 prosenttia bruttokansantuotteesta, vuonna 2008 noin 35 prosenttia, ja nyt noin 60 prosenttia. Kasvu on ollut vauhdikasta.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Ensinnäkin tulisi toteuttaa rakennepaketti, jatkaa talouskasvun edellytysten vahvistamista, jakaa sopeutus useammalle vuodelle ja koota toimet mahdollisimman etupainotteiseksi, uskottavaksi keskipitkän aikavälin ohjelmaksi. Joskus tuntuu, että se pahin ei ole vielä takana.

Opposition osalta onkin ollut mielenkiintoista kuunnella myös tätä keskustelua. Vuoroin on syytetty leikkauksista, mutta samaan hengenvetoon vaaditaan velkaantumisen taittamista. Riippuu puhujasta, kumman näkökulman on valinnut.

Pidän hyvänä sitä, että tässä lisätalousarviossa työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi hallitus ehdottaa liikenneverkolle 48,5 miljoonan euron lisärahoitusta. Hankkeita on ympäri Suomea, ja erityisellä ilolla tervehdin Kemin Isohaaran sillan kunnostusta. Tässä edustaja Maijala puhui edellä ja antoi vähän ymmärtää ikään kuin Lappiin ei olisi tullut hankkeita, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Valtatie 4:n Rovaniemen kohta on saanut 25 miljoonaa euroa, ja Kaukosen silta vihittiin syyskuussa käyttöön, ja tämän hinta-arvio oli 10 miljoonaa euroa. Myös rautatietä rahoitetaan Stora Enson vanhalle tehdasalueelle Kemijärvellä. Voin sanoa, että tämä on enemmän kuin viime kaudella keskustapuolueen ollessa vallassa, Lapissa.