Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta (14.10.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Ydinvoima jakaa vahvasti mielipiteitä. Ympäristövaikutukset mietityttävät: miten järjestetään ydinjätehuolto, entä mahdolliset onnettomuudet ja niihin varautuminen? Ja entä miten vaikuttaa lauhdeveden lämpökuorma vesistöihin ja eliölajeihin? Mutta toisaalta meillä on Suomessa taas hyvin energiaintensiivisiä aloja, kuten metsä-, paperi- ja metalliteollisuus, ja näin ollen sähkön saatavuudella, hinnalla ja toimintavarmuudella on merkitystä työllisyyden kannalta ja tarvitsemmekin uutta kohtuuhintaista ja luotettavaa sähköä uusiutuvien energialajien rinnalle.

Mutta kysyisin ministeriltä tästä ydinjätehuollosta: Eikö tämä Posiva-ratkaisu ollut nimenomaan kansallinen ratkaisu? Ja käydäänkö nyt parhaillaan lujasti näitä neuvotteluja, jotta päädyttäisiin siihen, että myös Fennovoima voisi sijoittaa nämä ydinjätteet näihin Posivan onkaloihin?