Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta (14.10.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Energiakysymys on paitsi kansallinen myös vahvasti kansainvälinen kysymys. Meidän on täytettävä EU:n meille määrittämät sitoumukset, ja samalla meidän on ratkaistava, kuinka omavaraisia aiomme tarvitsemassamme energiantuotannossa olla. Sähkön omavaraisuuden lisääminen kuuluu Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin.

Energiakysymys on erittäin keskeinen pohjoisen Suomen menestyksen ja kukoistuksen kannalta. Lapissa meillä on isoja teollisuuslaitoksia, kuten muun muassa Outokumpu, Metsä Fibre ja Stora Enso, joiden energiansaanti on tulevaisuudessakin turvattava. Lapille elintärkeät metsä-, metalli- ja paperiteollisuus ovat hyvin energiaintensiivisiä aloja. Lisäksi kasvava energiantarve tulee olemaan kaivannaisteollisuudella ja matkailulla.

Ennen kaikkea meidän tulee kuitenkin panostaa uusiutuvaan energiaan. Voisin mainita esimerkiksi hakkeen käytön, aurinko-, vesi- ja tuulivoiman. Meillä on vireillä monia merkittäviä hankkeita, kuten Rovaniemen Energian lauhdevoimalaitos, jolla tuotettaisiin sähköä paikallisista puupolttoaineista ja turpeesta, sekä lisäksi merkittävät tuulivoimahankkeet sekä merellä että sisämaassa. Valitettavasti Kemi—Tornion alueelle suunnitteilla ollut biopolttonesteiden tuotantolaitoksen toteuttaminen on tällä hetkellä jäissä, mutta toivottavasti vain väliaikaisesti. Luonnollisesti bioenergiayrittäjyyttä on lisättävä koko maakunnassa vesivoimaa unohtamatta.

Tänään olemme koolla keskustelemassa ydinvoiman lisärakentamisesta Suomeen. En itse ole ydinvoiman intohimoinen kannattaja, mutta olen pyrkinyt arvioimaan asiaa mahdollisimman tasapuolisesti osana koko energiaratkaisuamme ja energiantarvettamme. Toisaalta vaakakupissa painavat ydinvoimat haittapuolet, kuten kysymys jätteiden loppusijoituspaikasta tai uraanin etsinnästä, joka soveltuu huonosti yhteen lappilaisen matkailuimagon kanssa.

Siitä huolimatta, että Fennovoiman hankkeen sijoituspaikaksi valikoitui Simon sijasta Pyhäjoki, näen, että ydinvoimalan kaltainen suurhanke on työpaikkoineen, verotuloineen ja välillisine vaikutuksineen piristysruiske koko Pohjois-Suomelle. Rakennusvaihe kestää 6—8 vuotta ja työllistää vilkkaimpien vuosien aikana tuhansia ihmisiä. Monet työntekijät asuvat seutukunnassa useita vuosia. Hankkeen mukana tuleva erilaisten palvelujen tarve on erinomainen mahdollisuus alueen tunteville paikallisille yrityksille.

Ydinvoimalan rakentamisessa tarvitaan monen eri alan osaajia. Alkuvaiheessa täytyy rakentaa teitä, satamaa, laitureita, asuntoja, tehdä louhintatöitä ynnä muuta sellaista. Kyse ei ole ydinteknistä osaamista vaativista töistä, vaan tavallisesta rakentamisesta, johon tarvittavaa osaamista on alueella runsaasti tarjolla. Näistä urakoista soisi mahdollisimman monen lankeavan suomalaisille ja paikallisille urakoitsijoille. On selvää, että ydinvoimalaa ei rakenneta yksin kotimaisin voimin, mutta yritysten valmentamisella ja aktiivisella tiedottamisella kotimaisen työvoiman osuus saadaan mahdollisimman suureksi. On myös selvää, että työt tulee tehdä Suomen lakien ja työehtosopimusten mukaisesti.

Rakennusalan ammattilaisten lisäksi kysyntää suuressa hankkeessa on muun muassa kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja kuljetuspalveluiden, vartioinnin sekä hallinnon henkilöstölle. Arvioitavanamme olevissa suunnitelmissa varsinainen ydinvoimalan rakentaminen pohjoisessa alkaisi 2017, jolloin edellisten lisäksi tarvitaan monenlaista erityisosaamista. Kun voimala olisi käytössä, tarjoaisi se välittömästi 400—500 työpaikkaa.

Koen, että tarvitsemme ydinvoimaa yhdessä uusiutuvien energialähteiden kanssa. Suomi on nykyään liian riippuvainen sähkön tuonnista, ja tästä meidän tulee päästä eroon. Emme myöskään saavuta ilmastotavoitteitamme ilman hiilidioksidipäästötöntä ydinvoimaa. Näitä pohtiessani olen päätynyt puoltamaan lupaa ydinvoimalle ja Fennovoiman hanketta perustelen kotimaisella energiantarpeella.