Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen talouspolitiikka ja Suomen talouden kehitys (5.11.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Ihmettelen opposition näköalattomuutta tässä asiassa. On totta, että meillä on vahvasti vientiin perustuva yhteiskunta ja vienti sakkaa tällä hetkellä. 25 firmaa vie yli puolet Suomen viennistä. On totta myös, että meillä on teollisuudesta kadonnut yli 100 000 työpaikkaa ja talouden kasvun tunnusluvut ovat vaisuja. Mutta samaan aikaan meillä koko ajan syntyy myös uutta työtä. Uutta työtä syntyy cleantechiin, biometsätalouteen, puurakentamiseen, kaivosalalle, samoin kuin teknologiateollisuuteen, ja nämä ovat semmoisia asioita, että näitä pitää vahvasti ja voimalla viedä eteenpäin.