Poronhoitajien sijaisapu vakinaistetaan

Tiedotearkisto,Tiedotteet

 

Poronhoitajien sijaisapu vakinaistetaan

 

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä kiittää ministeri Huovista kädenojennuksesta poronhoitajille.

 

  • Sijaisapujärjestelmän vakinaistaminen on viesti siitä, että poronhoitajien työtä ja elinkeinoa arvostetaan. Tilanne korjautuu ja poronhoitajat ovat nyt samalla viivalla muiden maataloustuottajien kanssa.
  • Sijaisapujärjestelmä oli aikaisemmin vuosittain myönnettävän määrärahan varassa. Järjestelmän vakinaistaminen tuo turvaa ja jatkuvuutta alalle.
  • Sijaisapu toimisi niin, että poronhoitaja hankkisi itselleen haluamansa sijaisen silloin, kun hän tarvitsee poronhoitotöihin apua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksaisi sijaisapujärjestelmän mukaisen korvauksen palvelun tuottajalle talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa.

 

  • Valtioneuvoston tämänpäiväinen päätös vakinaistaa sijaisapujärjestelmä tuo tulevaisuuden uskoa pohjoisen perinteisen elinkeinon harjoittajille. Laki on ehdotettu tulevan voimaan jo tammikuussa 2015.

 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poronhoitajien sijaisavusta. Sijaisapujärjestelmä olisi pääosin vastaava kuin vuoden 2014 sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010—2012 toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa.

 

Ehdotettu laki koskisi poronhoitajaa, jolla on maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitettu pakollinen maatalousyrittäjän eläkevakuutus

tai vireillä hakemus sen saamiseksi. Lisäksi hänen pitäisi omistaa vähintään 50 lukuporoa yksin tai yhdessä hänelle sukua suoraan alenevassa polvessa olevan alle 18-vuotiaan henkilön kanssa, joka elää vakinaisesti hänen taloudessaan.

 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

 

Lisätietoja:

 

Johanna Ojala-Niemelä

050 512 2663