Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta (18.11.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Tämä päätös osoittaa, että poronhoitajien työtä ja elinkeinoa arvostetaan, kiitos siitä peruspalveluministeri Huoviselle.

Edustaja Mustajärvi otti tämän tekstiviestiasian esille, ja toivoisin myös, että se olisi mahdollista. Selvitin tätä ministeriöstä ja sain vastaukseksi, että maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan hakemuksen tulee olla kirjallinen. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa taas toteaa kansallisesti, että viranomaisille toimitettu sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen tästä kirjallisesta muodosta. Käsittääksemme tekstiviesti täyttäisi lain edellytyksen, jos se vain olisi tallennettavassa muodossa. Mutta tietojemme mukaan tekstiviestejä ei pystytä teknisesti tallentamaan eikä edes tulostamaan paperille ja esimerkiksi sitä kautta arkistoimaan. Tekstiviesti siis kävisi, jos se vain teknisesti olisi mahdollista.

Tätä asiaa on kuitenkin luvattu edelleen selvittää esimerkiksi Melassa, kävisikö tämä tulevaisuudessa. Meillä on ihan käytännön ongelmatilanteita. Kun poromiehet ovat tunturissa ja meillä on kuuluvuus siellä huono ja katvealueita paljon, niin eivät kerta kaikkiaan tekniset värkit taivu siihen, että tämä ilmoitus saataisiin sitten riittävällä tavalla esimerkiksi sähköpostin muodossa, ja silloin tämä tekstiviesti on osoittautunut kyllä toimivammaksi. Mutta tätä varmaan selvitetään, ja toivon, että tämä asia korjaantuu.

On kuitenkin hyvä, että nyt poronhoitajat ovat samalla viivalla muiden maataloustuottajien kanssa, ja tämä päätös sijaisavun vakinaistamisesta luo kyllä tulevaisuudenuskoa pohjoisen perinteisille elinkeinonharjoittajille.