Kuukausi: joulukuu 2014

Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (9.12.2014)

Arvoisa herra puhemies! Iso sulka ministeri Huovisen ja muun sote-ohjaustyöryhmän jäsenten hattuun tehdystä työstä. Oikeastaan tästä se työ sitten vasta varsinaisesti alkaa, ja tietenkin toivon voimia paimentaa tätä vielä sitten täällä eduskunnassa eteenpäin. Toivon kyllä sydämestäni, että koska tästä vallitsee…
Lue lisää

Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (9.12.2014)

Arvoisa herra puhemies! Tämän uudistuksen tarve on ihan ilmeinen. Esimerkiksi miehillä on 12 vuoden ero eliniänodotteessa, ja palvelujen saatavuudessa ja laadussa on isoja eroja. Katsoin äskettäin televisiosta dokumenttia, jossa syöpähoitoja verrattiin, miten etelässä hoitoon pääsi suurin piirtein saman tien, mutta…
Lue lisää

Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta (3.12.2014)

Arvoisa herra puhemies! Energiapaletin pitää olla monipuolinen, ja on luontevaa, että edistämme aurinko-, vesi-, tuuli- ja muita uusiutuvia lähteitä. Meillä pohjoisessa ilolla tervehditään tätä Fennovoiman hanketta. Meillä on hyvin energiaintensiivisiä aloja, metsä- ja metalliteollisuutta, kaivoksia, matkailu kasvaa, ja Meri-Lapin alueella…
Lue lisää

Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta (2.12.2014)

Arvoisa herra puhemies! Suhtaudun hyvin kriittisesti tähän ILO-sopimuksen ratifioimiseen. Meillä on eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä saamelaiskäräjälaki, joka on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Kysynkin, miten voidaan ratifioida sopimus, kun on epäselvää, ketä se tulee koskemaan. Meillä perusongelmana lienee ristiriita saamelaisten ja kantaväestön…
Lue lisää

Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta (2.12.2014)

Arvoisa herra puhemies! Siinä määrin olen ministerin kanssa eri mieltä, että tämä saamelaiskäräjälaki ja tämä ILO-sopimuksen ratifiointi kyllä mitä enenevissä määrin kulkevat käsi kädessä. On ihan selvää, että tämä ILO-sopimus koskee alkuperäiskansaa, ja ydinkysymys on silloin, keitä tässä maassa luetaan…
Lue lisää

Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta (2.12.2014)

Arvoisa herra puhemies! On selvää, että tässä on vähän hämmennyksen vallassa, koska tähänastinen käsitys on ollut se, että ILO-sopimukseen 169 ei voi tehdä varaumia. Sopimuksesta ei voi jättää mitään pois, ja kun sopimus on ratifioitu, se on sellaisena voimassa olevaa…
Lue lisää