Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (9.12.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Iso sulka ministeri Huovisen ja muun sote-ohjaustyöryhmän jäsenten hattuun tehdystä työstä. Oikeastaan tästä se työ sitten vasta varsinaisesti alkaa, ja tietenkin toivon voimia paimentaa tätä vielä sitten täällä eduskunnassa eteenpäin. Toivon kyllä sydämestäni, että koska tästä vallitsee näin laaja yhteisymmärrys myös tässä salissa, niin nämä perustuslailliset karikot voitaisiin välttää ja tämä esitys saataisiin maaliin.

Tulen itse tuolta pohjoisimmalta sote-alueelta, ja tietenkin meillä puhututtavat myös lähipalvelut, ettei Oulun imu käy liian kovana vaan että siellä Utsjoella ja Inarissakin voitaisiin palvelut jatkossakin turvata. Samoin on tämä, minkä edustaja Kalliorinne nosti esille, tämä demokratiakysymys: meillä on paljon pieniä kuntia, ja tietenkin soisi, että myös niiden edustus ja ääni tulisi kuuluville tässä valtuustossa, tai mikä tämä, kuntayhtymä, nyt sitten jatkossa on.

Tietenkin toivon, että kun meille on viisi tuotantoaluetta tulossa, niin myös Lappi saisi näistä tuotantoalueista omansa, vaikka niitä ei ole (Puhemies koputtaa) määrällisesti kirjattukaan tähän esitykseen.