Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (9.12.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Tämän uudistuksen tarve on ihan ilmeinen. Esimerkiksi miehillä on 12 vuoden ero eliniänodotteessa, ja palvelujen saatavuudessa ja laadussa on isoja eroja.

Katsoin äskettäin televisiosta dokumenttia, jossa syöpähoitoja verrattiin, miten etelässä hoitoon pääsi suurin piirtein saman tien, mutta pohjoisessa samaa hoitoa joutui odottamaan viikkokaupalla. Tuollaisenkin sairauden ollessa kyseessä voi olla viikoista kysymys, jos se on kovin aggressiivista laatua. Odotteluun ei ole varaa missään puolella Suomea, eli toivon kyllä, että tämä toisi myös tasalaatuisuutta näihin palveluihin.

Meillä on tällä hetkellä hajanainen, epäselvä ja tehoton palvelurakenne, ja kuten ministerikin tuossa totesi, järjestäjiä on lähes 200. Kun jatkossa niitä on viisi, niin uskon kyllä, että tämä tuo sitä koordinaatiota ja myös kansallista ohjausta tähän järjestelmään.

Meillä myös väestö ikääntyy. Suuret ikäluokat ovat 15 vuoden päästä 78—83-vuotiaita, ja vaikka he ovatkin terveempiä, niin siitä huolimatta palvelutarve tulee kasvamaan.

Minusta on positiivista se, että tässä nyt pyritään tähän integraatioon niin horisontaalisella kuin vertikaalisella tasolla ja tavallaan yhden luukun periaatteeseen, niin että ihmisen ei tarvitse tietää, onko hän perussairas vai erikoissairas, vaan kun hän pääsee palveluiden piiriin, niin silloin hän ohjautuu tässä palvelujärjestelmässä sen mukaisesti.

Pidän hyvänä myös sitä, että kunnat ovat mukana palvelujen tuottamisessa ja pohja on kuitenkin julkinen. Tänäkin iltana olemme tässä salissa kuulleet näitä yksityisen terveysbisneksen sanansaattajia, ja mielestäni ihmisten terveyden hoitamisesta ei saa tulla kauppatavaraa.