Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (13.1.2015)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Voisin yhtyä edelliseen puhujaan siinä, että itse olen syntynyt tuolloin vuonna 74 ja tämä on todellakin yhtä vanha laki eli uudistamista kaivataan. Uskon kyllä viisivuotiaan päiväkoti-ikäisen äitinä, että tällä lailla on varmasti todellista vaikutusta päiväkodin arkeen. Se palaute, mitä itse olen saanut sieltä muitten lasten vanhemmilta, on juuri se, että tätä ryhmäkokoasiaa muun muassa pidetään hyvin tärkeänä ja sitä, että se nyt tässä yritetään ja otetaan haltuun tässä lainsäädännössä.

Se, mistä on tullut sitten kritiikkiä, on se, ettei ole säädetty päiväkodin tai lapsiryhmien tiloista mitään tässä esityksessä. Pelätään, että päiväkoteihin voidaan edelleen henkilökuntaa lisäämällä sijoittaa lisää lapsia muun muassa ottamalla käyttöön käytävätiloja tai ottamalla käyttöön sellaisia neliöitä, joissa todellisuudessa ei voi oleskella. Toivon kyllä, että tämäkin epäkohta tulee sitten tässä kakkosvaiheessa harkintaan ja huomioiduksi.

No niin, nyt käsittääkseni debattipuheenvuorot on käytetty ja annetaan ministerille päätöspuheenvuoro ja sitten siirrytään puhujalistaan. Minusta tuntuu, että semmoinen hyvän naisen lisä 2 minuuttia siihen 5 minuuttiin lienee paikallaan. On niin paljon kysymyksiä. 7 minuuttia, mutta siitä pidetään kiinni, ministeri Kiuru.