Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (28.1.2015)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Tämä on mielestäni kannatettava esitys. Iso kiitos siitä ministerille, että tämä toimeentulotuen perusosan maksatus siirretään nyt Kelaan. Tämä on sekä oikeudenmukaisuus- että yhdenvertaisuuskysymys samalla.

Kritiikkiä on esitetty sen johdosta, että tämä automaattinen tuen maksu johtaa siihen, ettei sosiaalityö kohtaa riittävästi asiakasta. Mutta olen kyllä saanut huomata, että todellisuudessa monet puolustavat tässä järjestelmää, jota ei ole enää todellisuudessa olemassa. Sosiaalityön asema ei kavennu. Esimerkiksi Oulun kaupungissa 90 prosenttia päätöksistä tehdään ilman sosiaalityötä. Vastapainoksi on kuitenkin luonnollisesti mietittävä, mitkä pointit ovat kriittisiä niiden ihmisten osalta, jotka tarvitsevat sosiaalityötä. Plussaa on, että sosiaalityölle jää myös mahdollisuus kehittää tätä sarkaa niille, jotka sitä todellisuudessa tarvitsevat.

Toinen kritiikki on koskenut sitä, että esitys lisäisi toimeentulotuen hakijoiden määrää. Alikäyttöä varmasti on, eli henkilö, joka olisi oikeutettu toimeentulotukeen, ei sitä saa. Onkin arvioitu alikäytön olevan jopa 50 prosenttia: yksinasuvia, pariskuntia ilman lapsia, yksinhuoltajia. Tähän on tietenkin luonnollisesti kiinnitettävä huomiota myös jatkossa, miten tätä alikäytön poistamista voitaisiin suitsia, koska kyllä sen, joka on tähän oikeutettu, tulisi myös tämä tuki saada.