Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (28.1.2015)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Salonen otti tuossa edellä tärkeän asian esille, tämän Kelan toimipisteiden vähyyden. Kotonani isä teki elämäntyön Kansaneläkelaitoksessa ja kulki 60- ja 70-luvuilla tuolla Lapissa talo talolta kiertämässä, esimerkiksi täyttämässä näitä eläkepapereita: perhe-eläkettä, leskeneläkettä tai muuta eläkepaperia. Pitkä matka on siitä ajasta tultu siihen nähden, että nykyisin nämä Kelan toimipisteet tuolla maakunnassa ovat auki muutaman päivän viikossa tai jopa vain muutamia tunteja viikossa, ne eivät siis ole edes auki joka päivä, ja virkailijoilta olen saanut sellaista palautetta, että nykyisin tämä työaika menee sitten ohjatessa ihmisiä nettiin eli täyttämään näitä lomakkeita siellä sitten. Kyllä minulla iso huoli siitä on, että kuinka monet, jotka olisivat oikeutettuja tähän etuuteen, jäävät nyt todellisuudessa sitä ilman, koska se koetaan liian hankalaksi ja byrokraattiseksi ja monesti sitä face to face ‐asiakaspalvelua ei enää tänä päivänä ole, ja tähän on syytä kiinnittää huomiota.