Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (28.1.2015)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Tähän lakiesitykseen sisältyy ihmisoikeus- ja solidaarisuusnäkökohtien lisäksi myös suomalaisten turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Lakiesitys tuo esimerkiksi rokottamattomat lapset saman rokotusturvan piiriin kuin suomalaiset lapset. Puhutaan kuitenkin tarttuvista taudeista kuten poliosta ja tuhkarokosta, jotka on rokotuksella jo hävitetty meiltä Suomesta. Olen kuitenkin huolissani paperittomien lasten terveyden ohella myös aikuisten terveydestä, ja esityksellä laajenisi myös hiv-infektion hoito. On useimmiten halvempaa hoitaa ihminen, kun hän ei ole vielä akuutin avun tarpeessa. Sairauksien hoitamatta jättäminen, kunnes kiireellisen hoidon määritelmä täyttyy, ei ole inhimillistä eikä taloudellisesti järkevää.