Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (28.1.2015)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Taloudellisesti huonoina aikoina tämä on erittäin tehokas tapa kääntää Suomen ongelmat jonkin vähemmistön syyksi. Tällä kertaa perussuomalaisten hampaissa ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa, paperittomat, joita ei järjestelmän näkökulmasta ole edes olemassa. Silti hekin ovat ihmisiä, jotka sairastavat, synnyttävät ja tarvitsevat apua.

Argumentit siitä, että laittomasti maassa olevien terveydenhuolto heikentäisi suomalaisten oikeuksia saada palveluja, on täysin tuulesta temmattu. Laitetaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin eikä lietsota turhaa epäluuloa, pelkoa ja vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välillä.