Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (28.1.2015)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Täytyy edustaja Hakkaraiselle todeta, että puhukoon vain omasta puolestaan tästä elävästä elämästä vieraantumisesta.

Tässä perussuomalaisten taholta yritetään lietsoa pelkoa Suomeen vyöryvistä laittomista maahanmuuttajista, ja nyt kyllä toivoisi realismia tähän keskusteluun ihan oikeasti. Ruotsissa tuli puolitoista vuotta sitten voimaan nyt käsiteltävänä olevaa vastaava esitys (Teuvo Hakkaraisen välihuuto) ja vastaava lainsäädäntö, ja kyllä sieltä saadut alustavat kokemukset ovat osoittaneet, että laki toimii hyvin eikä tätä vastaavaa vetovoimavaikutusta ole havaittu.