Vastine Hanna Mäntylälle Lapin Kanssa ja Pohjolan sanomissa

Kolumniarkisto,Mielipidekirjoitukset

Kansanedustaja Mäntylä kirjoitti Lapin Kansassa 28.1. laittomasti maassa olevien terveydenhuollosta otsikolla ”Suomalaisia pilkkaava lakiesitys”. Tällä kertaa perussuomalaisten hampaissa ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevat ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa. Paperittomat, joita ei järjestelmän näkökulmasta ole edes olemassa. Silti hekin ovat ihmisiä, jotka sairastuvat, synnyttävät ja tarvitsevat apua. Tällä hetkellä paperittomilta evätään välttämättömiä palveluita heidän yhteiskunnallisen asemansa perusteella.

 

Suomessa oleskelevien paperittomien määrää on vaikea arvioida, mutta hallituksen esityksessä on lähdetty siitä, että kohderyhmänä olisi noin 1000-2000 henkilöä. Helsingissä, jossa suurin osa paperittomista todennäköisesti oleskelee, on perusterveydenhuollon palveluita paperittomille tarjoavalla klinikalla käynyt noin 300 potilasta vuodessa. Oulun ja Turun vastaavilla klinikoilla käyntejä on ollut vuosittain vain muutama.

 

Lakiesitykseen sisältyy ihmisoikeus- ja solidaarisuusnäkökohtien lisäksi myös suomalaisten ihmisten kansanterveys. Lakiesitys toisi esimerkiksi rokottamattomat lapset saman rokotusturvan piiriin kuin suomalaiset lapset. Puhutaan tarttuvista taudeista, kuten poliosta ja tuhkarokosta, jotka on rokotuksilla jo hävitetty Suomesta.

 

Olen huolissani paperittomien lasten terveyden ohella aikuisten terveydestä. Jo nykyisellään paperittomilla on oikeus akuuttiin hoitoon. On kuitenkin useimmiten halvempaa hoitaa ihminen, kun hän ei vielä ole akuutin avun tarpeessa.  Sairauksien hoitamatta jättäminen, kunnes kiireellisen hoidon määritelmä täyttyy, ei ole inhimillistä eikä taloudellisesti järkevää. Tältä osin lakiesitys kohentaa vallitsevaa tilannetta.

 

Perussuomalaiset ovat yrittäneet lietsoa pelkoa Suomeen vyöryvistä maahanmuuttajista. Ruotsissa tuli reilu vuosi sitten voimaan vastaava lainsäädäntö, eikä sieltä saadut alustavat kokemukset ole osoittaneet, että vetovoimavaikutusta olisi havaittu.

 

Laitetaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin eikä lietsota turhaa epäluuloa, pelkoa ja vastakkainasettelua eri ihmisryhmien kesken.

 

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja

SDP:n eduskuntaryhmän I vpj.