Lapin kansanedustajat tukevat Kemijärven biojalostamoa ja esittävät vajaatuottoisten metsien tuen palauttamista

Tiedotearkisto,Tiedotteet

Tiedote 21.8.2015                                                                                                             Julkaisuvapaa heti

 

Lapin kansanedustajat tukevat Kemijärven biojalostamoa ja esittävät vajaatuottoisten metsien tuen palauttamista

Lapin kansanedustajat ovat tehneet 20.-21.8. perinteisen kahden päivän maakuntamatkan. Matkalle osallistui Johanna Ojala-Niemelä, Markus Mustajärvi, Katri Kulmuni, Eeva-Maria Maijala sekä Markus Lohi. Matkan kohteena on ollut tällä kertaa Itä-Lappi. Matkalla on noussut esille erityisesti Itä-Lapin tulevaisuuden mahdollisuudet. Yksi merkittävimmistä on metsätalous.

Huomattava osa Lapin hyödynnettävissä olevista metsävaroista sijaitsee nimenomaan Keski- ja Itä-Lapissa. Koko Lappi kärsii kuitenkin siitä, että yli puolet metsän kasvustamme jää hyödyntämättä. Jota puu saadaan liikkeelle ja työllisyys paranemaan tarvitaan konkreettisia puun käyttäjiä.

– Lapin kansanedustajat kannattavat yksimielisesti Kemijärvelle suunniteltua uutta biojalostomoa. Se loisi elinvoimaa koko Lappiin, mutta erityisesti työttömyydestä kärsivään Itä-Lappiin, Lapin kansanedustajien puheenjohtaja Markus Lohi toteaa.

-Vaikka Investoinnin syntyminen ei ole kiinni poliittisista päätöksistä, pyrimme kaikki omalta osaltamme edistämään hanketta, Lohi jatkaa.

Lapin kansanedustajat ovat erittäin huolissaan vajaatuottoisten metsien hyödyntämisestä. Lapissa on yhä Lapin laista ja aiemmasta Kemera-tukijärjestelmästä huolimatta vajaatuottoisia metsämaita noin 10 % metsämaasta. Aiemmassa Kemera-tukijärjestelmässä vajaatuottoinen metsikkö sai valtion tukea metsikön uudistamiseen.

  • Uudistamistuen poistuttua Kemera-tukijärjestelmästä keväällä 2015, erittäin suurena uhkana on, että jäljellä olevat vajaatuottoiset metsiköt jäävät metsätalouden ulkopuolelle. Näin niistä tulee arvottomia niin maanomistajalle, koneurakoitsijoille kuin metsäteollisuudellekin, Lohi harmittelee.

Lapin kansanedustajat esittävätkin, että vajaatuottoisten metsien uudistamistuki tulee ottaa käyttöön vähämerkityksellisenä de minimis -tukena. Tukiehdot tulee säilyttää sellaisen kuin ne edellisen Kemera-tukijärjestelmän aikaan olivat Pohjois-Suomen osalta (kolmas rahoitusvyöhyke).

 

Lisätietoja:

Johanna Ojala-Niemelä

050 512 2663