Metsähallituslain uudistamisessa on otettava aikalisä – avoimuus puuttunut lainvalmistelusta

Tiedotearkisto,Tiedotteet

 

8.10.2015

Metsähallitusta koskevan lain uudistaminen herätti laajaa kiinnostusta Vasemmistoliiton ja SDP:n kansanedustajien järjestämässä avoimessa keskustelutilaisuudessa torstaina eduskunnassa. Metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä on yritetty uudistaa jo viiden hallituksen voimin. Vuosi sitten valmistelu keskeytettiin suuren vastustuksen vuoksi. Keskustelussa nousi voimakkaasti ilmi kokemus salaisesta valmistelusta.

 

– Suomalaisilla on tiivis yhteys luontoon. Se, miten kansallisomaisuuttamme hallinnoidaan, ei ole yhdentekevää.  Lainvalmistelun avoimuus on olennaista näin tärkeässä uudistuksessa,  lappilainen SDP:n  kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä muistutti avauspuheenvuorossaan.

 

 

  • Metsähallituslain uudistaminen on kaikille kansalaisille erittäin tärkeä asia ja kyse on paitsi aineellisista asioista myös ei-aineellisista oikeuksista, korostaa Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi.

 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Jari Myllykoski ja Harry Wallin vaativat laajaa lausuntokierrosta, jotta lakimuutosten vaikutukset saadaan arvioitua huolella. Yhtiöittämisen ja johtamisjärjestelmän lisäksi tulisi tarkastella tuloutustavoitetta, joka on 120 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Maa- ja metsätalousministeriön virkamies Vilppu Talvitie vakuutti, että nykyisenlaisen valtion vesi- ja maaomaisuuden hoidon jatkuminen on lainsäädännön lähtökohtana.  Vaikutuksia metsästykseen, kalastukseen ja retkeilyyn ei myöskään ministeriön mukaan olisi. Tämä ei kuitenkaan vakuuttanut kansanedustajia.

 

Eniten tilaisuudessa keskustelutti hallituksen kaavailut yhtiöittää metsätalousliiketoiminta. Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen muistutti, että Metsähallitus ostaa jo nyt puunkorjuutyöt, puutavarankuljetukset sekä merkittävän osan metsänhoidon palveluista yksityisiltä yrittäjiltä. Näin ollen vertaus nk. Destia-tapaukseen on ontuva.

 

– Metsähallituksen yksi yhteiskunnallinen velvoite on työllistää. Tämän täytyy näkyä uudessakin laissa, huomautti Puuliiton työehtosihteeri Jari Sirviö. Miten omistajaohjaus uudessa laissa järjestetään niin että yhteiskunnalliset velvollisuudet otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon?

 

Lainvalmistelussa on tärkeää huomioida saamelaisten kotiseutualueen erityissäädökset. Tulevasta esityksestä nämä erityissäädökset on poistettu. Saamelaisten kotiseutualueesta 90 % on Metsähallituksen hallinnoimaa maata.

 

Salassa tehty lakiuudistus herätti arvostelua myös Luonnonsuojeluliiton puheenvuorossa.

  • Luonnonsuojeluliitolla ei ole kantaa yhtiöittämiseen, tärkeintä on, että yhteisen edun ja ympäristön tavoitteet pysyvät kärjessä ja valmistelu on avointa, muistuttaa Risto Sulkava Suomen Luonnonsuojeluliitosta.

 

– Tärkeintä on, että Metsähallitus on jatkossakin luotettava raaka-aineen toimittaja, sanoi Pölkky Metsä Oy:n varatoimitusjohtaja Hannu Virranniemi  arvioidessaan Metsähallituslain vaikutuksia puumarkkinoihin. On huolestuttavaa, jos Metsähallituksen ohjaus hajoaa monelle eri toimijalle.

 

 

Hallituksen esitystä odotetaan eduskuntaan lokakuun aikana. Uutta lausuntokierrosta ei ministeriön puolesta luvattu järjestää.

 

 

 

Lisätietoja:

 

Johanna Ojala-Niemelä + 358 505122663

Harry Wallin +358 505113057

Markus Mustajärvi +358 505113133

Jari Myllykoski +358 505120648