Kansanedustajat kysyvät metsähallituslain valmistelun avoimuudesta

Tiedotearkisto,Tiedotteet

 

Tiedote 13.10.2015

Kansanedustajat Jari Myllykoski (vas.), Hanna Halmeenpää (vihr.), Harry Wallin (sd.), Markus Mustajärvi (vas.) ja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle metsähallituslain valmistelusta. Kansanedustajat kysyvät, lähetetäänkö laki ministeriöstä lausuntokierrokselle ja miten valmistelun avoimuus taataan.

 

Ministeri Tiilikainen on antanut ymmärtää, että lakiluonnos lähetettäisiin lausuntokierrokselle, mutta valmistelusta vastaava maa- ja metsätalousministeriön virkamies taas on viestinyt, että lausuntokierrosta ei tarvita. Tähän ristiriitaan kansanedustajat kaipaavat selvyyttä.

 

Kansanedustajat ovat huolissaan kansallisomaisuutemme tulevaisuudesta. Metsien virkistyskäyttö ja luontoarvot ovat luontosuhteestaan tunnetuille suomalaisille merkittävä asia, kuten ovat matkailu, metsätalous ja -teollisuuskin.

 

Meneillään olevat suunnitelmat metsähallituslain uudistuksesta ja yhtiöittämisestä ovat herättäneet kansalaisissa, järjestöissä ja päättäjissä hämmennystä, koska uutta lakiluonnosta ei ole tuotu julkiseen tarkasteluun. Kansanedustajat katsovat, että lausuntokierros on välttämätön, jotta uudistus tulee valmistelluksi avoimesti.

 

 

Lisätietoa:

 

Johanna Ojala-Niemelä, puh. 050 512 2663

Jari Myllykoski, puh. 050 512 0648

Hanna Halmeenpää, puh. 050 564 4122

Harry Wallin, puh. 050 511 3057

Markus Mustajärvi, puh. 050 511 3133