UIMAHALLI SÄILYTETTÄVÄ KESKUSTASSA

Kolumniarkisto,Kolumnit

Valtakunnan tasolla tätä syksyä ovat eduskunnassa värittäneet keskustelut pakkolaeista, säästöpaketeista ja pakolaisista. Paikallispolitiikassa puolestaan Rovaniemellä on kuluneena syksynä virinnyt kiivas keskustelu uuden uimahallin paikasta. Vastakkain ovat käyttäjien tarpeet ja taloudelliset laskelmat.

 

Tarkemmassa syynissä selvityksissä ovat olleet uimahallin sijoittaminen nykyiselle paikalleen tai Ounasvaaralle yhteistyössä Santa Sportin kanssa. Asian eri puolia on punnittava tarkasti eikä ole kenenkään etu, että huonon sijainnin takia uimahallin käyttäjämäärät laskevat.

 

On tärkeää, että kuntalaiset huolehtivat oma-aloitteisesti ja omaehtoisesti kunnostaan ja terveydestään liikkumalla monipuolisesti. Liikuntapaikkojen ja mahdollisuuksien tulee olla sellaisissa paikoissa, että saavutettavuus mahdollisimman monella on helppo ja vaivaton. On selvää, että kunta säästää terveydenhuollon kustannuksissa sitä kautta, että ihmisten terveys kohenee.

 

Etenkin ikäihmisillä on olennaista, että toimintakyky säilyy hyvänä pitkään. Ihan jokaiselle tulee olla mahdollista käyttää helposti ja vaivattomasti verorahoilla kustannettuja palveluita. Päättäjien on katsottava tässä asiassa kokonaisuutta, ei pelkästään rakennuskustannuksia. Tyhjillään seisova uimahalli on kallein uimahalli.

 

Myös uimahallin käyttäjiä on kartoitettu: suurimmat käyttäjäryhmät ovat eläkeläiset, aikuiset ja koululaiset. Keskustassa ja kolmannessa kaupunginosassa asuu paljon ikäihmisiä, mikä puoltaa hallin sijoittamista keskustaan.

 

Rovaniemellä uimahallin yhteydessä sijaitsee myös kuntosali ja onkin erittäin suosittua yhdistää kuntosaliharjoittelun yhteyteen pulahtaminen uimaan. Jos uimahalli päädytään sijoittamaan vanhalle paikalleen, toivon myös kuntosalin käyttömahdollisuuksien jatkuvan entiseen tapaan.

 

Uimahallin sijoittamista Ounasvaaralle on kritisoitu syrjäisestä sijainnista. Ounasvaaralla sijaitsevan hallin käyttö olisi vaikeinta niille, jotka käyttävät sitä eniten. Saavutettavuuden ja käytettävyyden kannalta keskusta olisi paras sijoituspaikka uimahallille. Bussiliikenne ohjautuu myös muilta asuinalueilta keskustaan ja hallin lähistölle. Ounasvaaralle kuljettaessa osasta asuinalueita olisi turvauduttava useampaan linjaan.

 

Jos uimahalli päätettäisiin siirtää Ounasvaaralle olisi alueen liikennejärjestelyjä parannettava olennaisesti. Alueen paikoitustilat ovat, etenkien pelien tai tapahtumien  ollessa käynnissä, jo nykyisellään riittämättömät ja liikenne sumpussa. Tänne “hornankattilaanko” pitäisi vielä uimarit panna tungosta lisäämään?

 

Uimahallin sijoittamista Ounasvaaralle on perusteltu myös käyttäjäpotentiaalin kasvulla, kun matkailijoista saataisii uusi käyttäjäryhmä. Matkailijoiden varaan ei mielestäni asiaa voida laskea, vaan uimahallipalvelut kuuluvat tasapuolisesti jokaiselle kuntalaiselle ja satunnaiset matkailijat ovat yhtä tervetulleita.

 

Joulun alla uimahallin sijoituspaikasta ei saatu vielä ratkaisua aikaan. Asia tulee käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja vapaa-ajan lautakunnan yhteiseen iltakouluun ensi vuoden alkupuolella. Tämä oli järkevää, koska kyse on isosta investoinnista – noin 20 miljoonasta eurosta. Palvelut, jotka eivät palvele kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, on verovarojen haaskausta.

 

Päätös tehdään lopulta demokraattisesti kuntalaisten valitsemien päättäjien punnitessa parasta mahdollista ratkaisua. Itse asiasta saamani palautteen perusteella olen tullut siihen tulokseen, että vanhassa vara parempi.

 

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja (sd.)

Kolumni Uusi Rovaniemi 30.12.2015