SDP: Metsähallituslaki uudelleen valmisteltavaksi

Tiedotearkisto,Tiedotteet

 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö Metsähallituslain uudistamisesta valmistui tänään. Valiokunta ei ollut yksimielinen. SDP ja Vasemmistoliitto vastustavat Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämistä sekä taloushallinnon uutta kolmiosaista rakennetta, joka heikentää luontopalveluiden toimintaa.

 

–         Metsähallituslain valmistelu ei täytä hyvän lainvalmistelun kriteereitä avoimuuden ja selkeyden suhteen. On hyvä muistaa, ettei EU:n kilpailulainsäädäntö vaadi yhtiömuotoa eikä laissa huomioida Metsähallituksen alkuperäistä tarkoitusta yhteisen omaisuutemme vaalijana sekä monien osin vastakkaistenkin intressien yhteen sovittajana, Ojala-Niemelä toteaa.

 

–         Metsähallituksen johtamisjärjestelmän uudistus on epäonnistunut. Johtamisjärjestelmän sekavuus johtaa siihen, että jatkossakin syntyy tilanteita, joissa Metsähallitus puhuu kahdella äänellä, mikä ei ole toivottavaa, Ojala-Niemelä korostaa.

 

–     SDP vastustaa epämääräisen ja tarpeettoman kolmannen taseen perustamista: Metsähallituksen kannattaisi jatkaa nykymallin mukaan kahdella taseella. Nyt business toiminnan ja luonnonsuojelun välille luodaan harmaa vyöhyke, joka mahdollistaa retkeilyalueilla rahastamisen. Tätä pelkoa ei valiokuntakuulemisessa ole voitu sulkea pois, Ojala-Niemelä muistuttaa.

 

–         Paljon huolia on ilmassa Metsähallituksen luontopalveluiden toimintamahdollisuuksien heikkenemisestä. On hyvä muistaa, että suojelu-, retkeily- ja virkistysalueilla ja niiden tulevaisuudella on suuri merkitys matkailuyrittäjille. Ei ole yhdentekevää, miten ja millaisella asiantuntemuksella näitä alueita jatkossa hoidetaan. Matkailun merkitys Lapin aluetaloudelle kasvaa kaiken aikaa.

 

–         Laiha lohtu on että perustettavan metsätalousyhtiön kotipaikaksi esitetään Rovaniemeä. Näkisin mielelläni laskelmia, kuinka paljon kansanedustajien Kärnän ja Lohen lupaamia työpaikkoja tämä päätös tuo maakuntaan, Ojala-Niemelä toteaa.

 

SDP jätti Metsähallituslakiin vastalauseet eduskunnan ympäristö-, talous-, ja maa- ja metsätalousvaliokunnissa.

 

SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat esittävän yhteisessä vastalauseessaan lain hylkäämistä ja uudelleenvalmistelua.

 

Eduskunnan täysistunto äänestää Metsähallituslaista ensi viikolla.

 

Lisätietoja:

Johanna Ojala-Niemelä

050 512 2663

Tiedote 10.3.2016