SDP:n Ojala-Niemelä: Toivon, ettei tehty isoa virhettä – Eduskunta hyväksyi kiistellyn Metsähallituslain

Tiedotearkisto,Tiedotteet

Eduskunta hyväksyi tänään lopullisesti uuden Metsähallituslain. Laajasti kritiikkiä kerännyt laki jättää edelleen monta kysymystä auki.

 

–  Metsähallituslaki on nyt hyväksytty kovasta kritiikistä huolimatta. Hallituspuolueilla on tässä iso vastuu suomalaisten kansallisomaisuuden kohtalosta. Lakiin jäi useita epäkohtia ja aukkoja. SDP esitti, että perusteiltaan heikko laki hylätään ja valmistellaan uudelleen. Esityksemme ei saanut kannatusta, vaikka vaihtoehto toisenlaiselle ratkaisulle olisi ollut, Ojala-Niemelä muistuttaa.

 

–  Toivottavasti nyt ei tehty virhettä, jonka seurauksena valtion metsien ja vesialueiden hoito ja hyvään yhteistyöhän perustunut Metsähallituksen toiminta-ajatus kärsii. Vielä on epäselvää sekin, takaako metsätaloustoimintojen yhtiöittäminen EU-pykälien mukaista kilpailuneutraaliutta, Ojala-Niemelä toteaa.

 

–  SDP ei kannattanut Metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittämistä. Uudistuksella pyrittiin mm. johtamisjärjestelmän selkiyttämiseen, mutta kävikin päinvastoin. Metsähallitus voi jatkossakin puhua kahdella äänellä, mikä on selkeä epäkohta. Tuloksena on sekasotku ja lopputulos huonompi kuin vallitseva nykytila, Ojala-Niemelä korostaa.

 

–  Luontopalveluiden aseman heikentäminen sai murskakritiikin niin kansalaisilta kuin monilta asiantuntijoilta. Nyt voimme vain toivoa, että hallituspuolueiden edustajien vakuuttelu siitä, että Metsähallituksen toimiva nykytila säilyy, pitää paikkansa.

 

–  Luonnon kannalta ongelmallisinta esityksessä on kolmiosainen taloudenpidon rakenne ns. kolmas tase.  Retkeily- ja virkistys sekä luontoarvot ovat ihmisille tärkeitä.  Nyt laajoja maa- ja vesialueita ollaan siirtämässä taloudellisen voitontavoittelun piiriin. Tieto näiden maiden käytöstä ei olisi avoimesti kansalaisten ja eduskunnan käytettävissä. Kansalaisten mahdollisuudet maksuttomaan retkeilyyn ja virkistykseen luonnossa on turvattava tulevaisuudessakin, Ojala-Niemelä muistuttaa.

 

 

Lisätietoja:

 

Johanna Ojala-Niemelä

050 512 2663