Aikaistettu hirvenmetsästys koko Lappiin

Kolumniarkisto,Kolumnit

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin. Lapissa moni metsästäjä on tyytymätön tähän uudistukseen.

 

Ministeriö ehdottaa, että Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sallan kuntiin. Ylä-Lapista saatujen kokemuksien perusteella, sekä monilta metsästäjiltä saamani palautteen mukaan aluetta voisi laajentaa lähes koko Lappiin. Jahti olisi suuressa osassa Lappia tuottoisinta juuri syyskuussa. Esimerkiksi Pellossa lumen määrä on lopettanut pyynnin käytännössä jo marraskuun lopulla useana vuonna.

 

Samalla Ylä-Lapissa, Muoniossa, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella, syyskuun pyyntiaika lyhenisi 5 päivää.Vuonna 2014 RKTL:n tekemässä loppuraportissa Ylä-Lapin pyyntiajan lyhennykselle ei ole mitään perusteita.

 

Usein meillä otetaan mallia Ruotsista, niin miksei tässäkin asiassa. Ruotsin Jämtlandissa pyynti alkaa syyskuun 5. päivänä joka on Vaasan korkeudella. Norrbottenin läänissä pyyntiajat ovat kuntakohtaisia. Kaikissa pohjoisen kunnissa pyynti alkaa 5.9 ja päättyy marraskuun puolivälissä tai lopussa. Kirunassa pyyntiaika on 5.9-9.10.2016.

 

Metsästyksen alun siirtäminen lokakuun toiseen lauantaihin hankaloittaa hirvenmetsästystä huomattavasti suuressa osassa Lappia. Syksyn säät voivat Lapissa olla lokakuussa hyvinkin talviset. Lisäksi joulukuulle jatkuva pyynti aiheuttaisi ongelmia poronhoidolle, sillä juuri poroerotukset ovat tähän aikaan käynnistymässä. Joulukuussa päivänvaloa ei juurikaan ole, joten valoisien tuntien käyttäminen metsästykseen on myös turvallisuus asia.

Lisäksi metsästäjät ovat ihmetelleet hirvinaaraan suojan poistoa lainsäädännöstä lokakuun toisesta lauantaista lähtien. Miten yksinäiset orvot hirvivasat elävät yli talvikauden paksussa lumessa? Olettaisin että orvot vasat näivettyvät talvikaudella ja niistä tulee korppien ja kettujen ruokaa. Usein tuottavat naarashirvet ovat kotipaikka uskollisia, joten tämäkin muutos voi heikentää nyt tervettä hirvikantaa melkoisesti.

Toivon, että lausuntokierroksella asetuksen epäkohdat nostetaan vielä vahvasti esille ja ministeriö muuttaa esitystään metsästysajan aikaistamisen suhteen. Suomen riistakeskusta on pyydetty kokoamaan riistanhoitoyhdistysten lausunnot. Lausunnot pitää toimittaa viimeistään 23.6.2016 Maa- ja metsätalousministeriöön. Nyt on aika vaikuttaa.

 

Tulevan syksyn pyyntiajat ovat kuitenkin samat kuin viime vuonna; niihin ei vielä tänä vuonna tule muutoksia. Asiaa tulee vielä harkita uudelleen paikallisia metsästäjiä kuunnellen.

 

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja SDP Lappi