Talousvaliokunnan demarit: Hallituksen hankintalakiesityksen muuttamiseksi vankat perusteet

Tiedotearkisto,Tiedotteet

Tiedote 11.10.2016

Julkaisuvapaa heti

Talousvaliokunnan demarit: Hallituksen hankintalakiesityksen muuttamiseksi vankat perusteet

Eduskunnan talousvaliokunnan sd-kansanedustajat arvostelevat hallituksen esitystä hankintalainsäädännön uudistukseksi. Demariedustajien mukaan esitys ei ohjaa riittävän vahvasti hankintojen tekijöitä huomioimaan hankinnoissaan laadullisia tai ympäristö- ja sosiaalisia näkökulmia, kuten paikallisia työllisyysvaikutuksia.

  • Julkinen sektori tekee tavara- ja palveluhankintoja vuosittain 34 miljardin euron arvosta. Kyseessä on valtavan merkityksellinen asia. Lakiesityksessä painotetaan aikaisempaa enemmän edullisimman hinnan sijaan laatukriteerejä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Käytännön kokemusten valossa tämä johtaa siihen, että hankintoja tehdään yhä paljolti halvimman hinnan perusteella. Nykyinenkin laki on tarjonnut mahdollisuuksia monenlaisten laatukriteerien huomioimiseen, mutta sitä on hyödynnetty valitettavan varovasti, toteaa kansanedustaja Lauri Ihalainen.

Hallituksen esityksessä rajataan yleisestä eurooppalaisesta linjasta poiketen voimakkaasti kuntien sidosyksiköiden* eli ns. in house -yksiköiden toimintaa. In house -yksiköt ovat kuntien yksin tai yhdessä omistamia yhtiöitä tai muita toimijoita, jotka tuottavat palveluita pääasiassa ne omistaville kunnille. Osalla niistä on kuitenkin rajoitetusti myyntiä vapaille markkinoille, silloin kun se on perusteltua esimerkiksi yksityisen tuotannon vähyyden vuoksi.

  • Hallituksen esityksessä halutaan rajata in house -yhtiöiden ulosmyynti viiteen prosenttiin liikevaihdosta tai korkeintaan 500 000 euroon, kun muualla Euroopassa noudatettava EU-direktiivien mukainen raja on 20 prosenttia ilman euromääräisiä ylärajoja. Tämä aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia esimerkiksi kunnallisten jäteyhtiöiden tai kunnallisen työterveyshuollon mahdollisuudelle järjestää toimintaansa tarkoituksenmukaisella tavalla ja voi johtaa tilanteeseen, jossa moni kunta joutuu luopumaan tämänkaltaisten palveluiden tuottamisesta itse ja ostamaan ne yksityisiltä markkinoilta.  In house -yhtiöiden ulosmyynnin loppuminen voisi aiheuttaa vaikeuksia myös monelle pienelle yritykselle, jotka nykyisin turvautuvat niiden myymiin palveluihin esim. jätehuollossa, varoittaa kansanedustaja Ville Skinnari.

Kansanedustajat toivovat, että sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa painotettaisiin enemmän palveluiden laatua ja ihmisten yksilöllisten tarpeiden huomioimista.

  • Tällä hetkellä esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa asiakkaan asuinpaikka ja hoitohenkilökunta voi vaihtua parin vuoden välein uuden kilpailutuksen myötä. Tähän tarvittaisiin lisää joustoa ja mahdollisuutta asettaa palvelun saajan tarpeet vahvemmin etusijalle.  Sosiaali- ja terveyspalveluissa substanssilainsäädännön takaamien oikeuksien toteutumisen tulee olla aina ensisijaista menettelytapalakeihin nähden, sanoo kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä.

Kansanedustajien käsityksen mukaan hallituksen esityksen muuttamiselle on erittäin vankat perusteet.

  • Tämän suuntaisia näkemyksiä on kuultu myös hallituspuolueiden sisältä, painottaa Ihalainen.

 

 

LISÄTIETOJA:

 

Lauri Ihalainen: 050 574 0636

Ville Skinnari: 040 504 8187

Johanna Ojala-Niemelä 050 512 2663